Gender Differences in Using Compliment Responses Strategies: A Case Study

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shibliyev, Javanshir
dc.contributor.author Almallah, Mohammed R. A.
dc.date.accessioned 2019-10-11T07:05:48Z
dc.date.available 2019-10-11T07:05:48Z
dc.date.issued 2017-09
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Almallah, Mohammed R. A.. (2017). Gender Differences in Using Compliment Responses Strategies: A Case Study. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of English Language Teaching (ELT), Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4157
dc.description Master of Arts in English Language Teaching (ELT). Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Javanshir Shibliyev. en_US
dc.description.abstract This study intended to investigate the English compliment response strategies as used by gender groups, to find out if there are significant differences in responding to compliments according to gender variable. One hundred students (50 female, 50 male) from the undergraduate Arabic students of Eastern Mediterranean University (EMU) participated in the study. In order to collect the data of the study, a borrowed Discourse Completion Test (DCT) consisting of 10 situations was used as an instrument of data collection. Mainly, the situations of the DCT were designed to collect responses to compliments addressed by the same and the opposite gender of the respondents. The situations of the DCT covered two main compliment topics, appearance and performance. In order to answer the research questions: what are the most feaquent CR strategies used by male and female Arabic undergraduate student of EMU to respond to compliments addressed by the same and the opposite gender? And are there any significant gender-based differences in using CR strategies between Arabic undergraduate students of EMU? The collected responses were coded and classified according to Herbert’s (1986) taxonomy of Compliment Responses (CRs). Then, SPSS program was used to calculate the frequencies of the responses and a cluster of independent-sample t-tests were done in to order to find any significant statistical gender-based differences in using compliment responses. The findings of the study showed that both female and male Arabic students of EMU preferred to show agreement with compliments addressed by both the same and the opposite gender. Also, findings of the study showed that there are significant statistical gender-based differences among Arabic students of EMU in using CR strategies. Analyses showed a significant female superiority in the use of CR agreement strategies, and that females showed more acceptance to compliments on both appearance and performance than males did. On the other hand, male students used more disagreement in responding to compliments on appearance addressed by males. These findings can be taken in consideration by English as Foreign Language (EFL) teachers and syllabus developers in order to raise awareness of communicative language teaching and using. Keywords: Gender Differences, Compliment Speech Act, Compliment Responses. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu calışma cinsiyet gruplarının İngilizce iltifatta bulunma stratejilerini cinsiyet değişkenine göre önemli bir fark olup olmadığını ortaya koymak icin araştırmayı amaclar. Doğu Akdeniz Üniversitesinden (DAÜ) 100 Arap üniversite öğrencisi (50 kadın, 50 erkek) çalısmaya katılmıştır. Çalışmada enstrüman olarak on adet senaryo içeren ödünç alınmış bir Söylem Tamamlama Testi (STT) katılımcılara dağıtılarak veri toplamak için kullanılmıştır. Esas olarak, STT’nin senaryoları hemcins ve karşı cinsin iltifat için kullandıkları cevapları elde etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, STT’nin senaryoları görünüm ve performans olmak üzere iki ana iltifat konularını kapsamıştır. Araştırma soruları olarak , kadın ve erkek Arap lisans öğrencilerinin ne kadar sıklıkla ve hangi iltifat karşılığı stratejilerine hemcins ve karşı cins olarak başvurdukları? Doğu Akdeniz Üniversitesi lisans öğrencileri arasında cinsiyete dayalı iltifat karşılığı önemli farklılıklar gösteriyor mu? soruları cevaplandırılmıştır. Araştırma sorularına cevap bulabilmek için, edinilen cevaplar Herbert’in (1986) İltifat Cevaplarının tasnifine göre kodlandı ve sınıflandırıldı. Ardından, SPSS programı iltifat için kullanılan cevaplarda cinsiyet bağlantılı herhangi önemli istatiksel farklılıkları belirlemek icin cevapların sıklıklarını hesaplamak için kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları DAÜ’deki erkek ve bayan öğrencilerin hemcins ve karşı cins tarafından yapılan iltifatları kabullenmeyi tercih ettiklerini göstermiştir. Ayrıca, araştırma bulguları, DAÜ’deki Arap öğrencilerin İltifat karşılama stratejilerinde cinsiyet bazlı önemli farklılıkların olduğunu göstermiştir. Yapılan analizler iltifat karşılama stratejilerinin kullanımında önemli derecede kadın baskınlığını ve ayrıca vi kadınların görünüm ve performans ile alakalı iltifatları daha fazla kabullendiğini göstermiştir. Diğer bir taraftan, erkek öğrenciler erkekler tarafından kullanılan görünüm ile alakalı iltifatlara karşılık vermede daha isteksiz olduklarını göstermiştir. Bu bulgular yabancı dil öğretmenleri ve müfredat tasarımcıları için iletişimsel dil öğretimi ve kullanımı ile bağlantılı olarak farkındalık yaratmak için kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Farklılıkları, İltifat Söz Edimi, İltifat Cevapları. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject English Language Teaching (ELT) en_US
dc.subject English Language-Study and Teaching en_US
dc.subject Language and languages-Gender differences en_US
dc.subject Gender Differences en_US
dc.subject Compliment Speech Act en_US
dc.subject Compliment Responses en_US
dc.title Gender Differences in Using Compliment Responses Strategies: A Case Study en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record