Aerodynamic Analysis of Drag Reduction Devices on the Simplified Body for Tractor and Trailer by Using CFD

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hacışevki, Hasan
dc.contributor.author Shiri, Hamidreza
dc.date.accessioned 2019-10-11T07:18:46Z
dc.date.available 2019-10-11T07:18:46Z
dc.date.issued 2016-12
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Shiri, Hamidreza. (2016). Aerodynamic Analysis of Drag Reduction Devices on the Simplified Body for Tractor and Trailer by Using CFD. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Mechanical Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4160
dc.description Master of Science in Mechanical Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Mechanical Engineering, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hasan Hacışevki. en_US
dc.description.abstract Nowadays, the demand of using fossil fuels has been increased all around the world. The most important issue in the automotive industry is the reduction of fuel consumption of vehicles. Because of this reason, development of more fuel efficient vehicles has been emerged. Most of the company’s focus on the aerodynamic analysis and modifications of truck body, while trailer aerodynamics has been pushed a side. In this study further research on the trailer aerodynamics modifications for drag reduction is conducted. Different aerodynamic truck modifications and trailer devices such as Deflector, Gap Fairing, Vortex Stabilizer, Frame Extension, and Teardrop have been employed. Computational fluid dynamics theories have been used to investigate the effects of the aforementioned modifications on flow structures around the truck and trailer. In this study speed of 90 km/h, used with 0o yaw angle for the simplified truck and trailer to compute the aerodynamic drag for each combination of the devices to determine the optimum drag coefficient. The results revealed that the combination of the deflector and the Frame Extension have shown the maximum drag reduction. The gap between truck-trailer and the rear of the trailer are the most susceptible area to reduce aerodynamic drag. Therefore, these two devices have been implemented to understand the effect of these two regions. Furthermore, in this study the significance of employing the truck modifications and trailer devices for aerodynamics improvement have been presented. Reducing gap area between truck-trailer, and base treatment of trailer has been employed to reduce drag, for instance. In this Study key findings are reduction of drag up to 39% with top fillet edge on truck and 42% reduction in aerodynamic drag with use of Deflector for truck and Frame extension for trailer. It is suggested for the future works to reduce the aerodynamic drag with additional simulation to compare the other combination of devices together. Keywords: ANSYS-CFX®, Trailer devices, Aerodynamics, CFD, Truck, drag reduction. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Son zamanlarda tüm dünyada fosil yakıt kullanımı artmıştır. Otomotive endüstrisinin en önemli çalışmalarından biri de araçların yakıt tüketimini azaltmaktır. Bu nedenden dolayı yakıt verimli araçların geliştirilmesi çalışmaları başlamıştır. Birçok üretici traktörün aerodinamiği ve gövdenin modifikasyonu üzerine yoğunlaşmış dorsenin aerodinamiği ile ilgili çalışmaları bir tarafa bırakmıştır. Bu çalışmada direnç azaltılması ile ilgili dorse aerodinamiği üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Dağıtıcı, ara kaporta, vortex sabitleyici, gövde uzatılması ve üst akım düzenleyici gibi değişik çekici modifikasyonları ve dorse elemanları üzerine çalışılmıştır. Çekici ve dorse etrafındaki söz konusu akış elemanlarının üzerindeki etkileri görebilmek için bilgisayar destekli akışkanlar dinamiği kullanılmıştır. Bu çalışmada araç hızı 90 km/sa ve sapma açısı da 00 olarak kullanılarak basit çekici ve dorse kombinasyonuna her bir durum için aerodinamik sürükleme dirençleri hesaplanarak optimum sürükleme katsayısı belirlenmiştir. Neticeler ortaya çıkarmıştır ki dağıtıcı ve gövde uzatılması kombinasyonu en büyük sürükleme direncinin azalmasına sebep olmuştur. Çekici ve dorse arasındaki boşluk ile dorse arkasının aerodinamik sürklenmeyi azaltmaya en çok meyilli olan bölgeler olduğu görülmüştür. Dolayısı ile bu iki elemanın bu bölgelere etkili olduğu uygulamalarda görülmüştür. vi Bu çalışmada çekici modifikasyonu ile dorse elemanlarının aerodinamiği iyileştirmeye etkisinin önemi vurgulanmıştır. Çekici ile dorse arasındaki boşluğun azalması ile dorse alt düzenlemelerinin sürükleme direncinin azalmasına etkileri gözlemlenmiştir. Bu çalışmadaki en önemli tesbit sürüklenme direncinin üst köşe dolgulu çekici için %39, dağıtıcı plakalı uzatılmış gövde için %42 azaldığı yönünde olmuştur. Daha sonraki çalışmalarda aerodinamik sürüklenme direncinin azaltılması için değişik düzenlemelerle simülasyon yapılması tavsiye edilmektedir. Anahtar kelimeler: ANSYS-CFX®, Dorse, Aerodinamik, CFD, Çekici, Sürükleme direnci. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Mechanical Engineering en_US
dc.subject ANSYS-CFX® en_US
dc.subject Trailer devices en_US
dc.subject Aerodynamics en_US
dc.subject CFD en_US
dc.subject Truck en_US
dc.subject drag reduction en_US
dc.title Aerodynamic Analysis of Drag Reduction Devices on the Simplified Body for Tractor and Trailer by Using CFD en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Mechanical Engineering en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record