Perceptions of Host Community on the Impacts of Mega-Sport Tourism in Russia

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yorgancı, İlkay
dc.contributor.author Gashenenkov, Maxim Vladimirovich
dc.date.accessioned 2019-10-11T08:23:59Z
dc.date.available 2019-10-11T08:23:59Z
dc.date.issued 2017-06
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Gashenenkov, Maxim Vladimirovich. (2017). Perceptions of Host Community on the Impacts of Mega-Sport Tourism in Russia. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4169
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. İlkay Yorgancı. en_US
dc.description.abstract Nowadays tourism is one of the continuously growing industries in many countries. In many countries, the tourism industry is on a par with agriculture, health, mining and education, notably the role of tourism in creating large numbers of new jobs. Undoubtedly tourism is able to develop not only the economy of the countries, but also affects social and cultural life of the people and of course on the environment. The Russian Federation, despite its high potential, is still very modest place in the global tourism market, but tourism, especially sporting events is raising the bar. The last Olympic games in Sochi in 2014, and future Confederations Cup 2017 and world Cup 2018 increases attention to tourism and make a great contribution to the development of the industry. In this study, it is been proposed to consider how Russian citizens perceive the hosting of sports mega-events, on example of the FIFA Confederations Cup 2017 and FIFA World Cup Russia™ 2018 and what impacts it brings along. Keywords: Mega-event tourism, Sport tourism, FIFA Confederations Cup Russia 2017, 2018 FIFA World Cup Russia™, Economic impact, Socio-Cultural impact, Environment impact. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Günümüzde turizm, birçok ülkede sürekli büyüyen bir endüstridir. Turizm bu ülkelerde tarım, sağlık, madencilik, ve eğitim ile çakışmaktadır ki özellikle yeni iş alanları yaratması konusunda rolü büyüktür. Şüphesiz ki, turizm sadece devletlerin ekonomisini geliştirmekle kalmaz, bunun yanı sıra kişilerin sosyal ve kültürel hayatları ve çevreleriüzerinde etkileri vardır. Rusya Federasyonu, büyük potansiyeline rağmen, küresel turizm pazarında mütevazi bir yerdir, amaözellikle spor turizmi çıtayı yükseltmektedir. Sochi’deki son Olimpiyat oyunları ve gelecek Konfederasyon kupası 2017 ve Dünya Kupası 2018, turizme ilginin artmasını sağlamaktadır ve bu endüstrinin gelişmesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, tasarlanan Rus vatandaşlarının büyük aktivitelerde, nasıl ev sahipliğini yapılacağını düşündükleri anlamaktır; örneğin, FIFA Konfederasyon Kupası 2017 ve FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 ve getirdiği etkiler. Anahtar Kelimler: Mega-Olay turizmi, Spor turizmi, FIFA Konfederasyon Kupası Rusya 2017, FIFA Dünya Kupası Rusya 2018, Ekonomik etki, Sosyo-kültürel etki, Çevresel etki. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism-Sport Tourism-Russia en_US
dc.subject Mega-event tourism en_US
dc.subject Sport tourism en_US
dc.subject FIFA Confederations Cup Russia 2017 en_US
dc.subject 2018 FIFA World Cup Russia™ en_US
dc.subject Economic impact en_US
dc.subject Socio-Cultural impact en_US
dc.subject Environment impact en_US
dc.title Perceptions of Host Community on the Impacts of Mega-Sport Tourism in Russia en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record