Generic Spherically Symmetric Thin-shells in General Relativity

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halilsoy, Mustafa (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Mazharimousavi, Habib (Supervisor)
dc.contributor.author Benghrian, Asma Ali Abdulsalam
dc.date.accessioned 2019-10-23T11:49:49Z
dc.date.available 2019-10-23T11:49:49Z
dc.date.issued 2017-07
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Benghrian, Asma Ali Abdulsalam. (2017). Generic Spherically Symmetric Thin-shells in General Relativity. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Physics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4187
dc.description Master of Science in Physics. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Physics, 2017. Co-Supervisor: Prof. Dr. Mustafa Halilsoy, Supervisor: Assoc. Prof. Dr. S. Habib Mazharimousavi. en_US
dc.description.abstract We give a full investigation and assessment on the general spherically symmetric time-like thin shells in general relativity. In this main stream, we give the details of the Israel junction conditions which are used for gluing two distinct space-times on a hyper-surfaces including the case of time-like shells. We also study the general stability of thin-shells against a radial perturbation. Our results are fully analytic in closed forms. Keywords: Thin-shells, General relativity, Spherically symmetric, Stability, Israel junction conditions. en_US
dc.description.abstract ӦZ: Küresel simetrik genel görelilikle zaman-benzer ince kabuklar üzerinde araştırma ve değerlendirme yaptık. Bu ana akımda ĺsrail sınır koşulları detaylarının göz önünde bulundurulduğunda bunlar iki farklı uzay-zaman benzeri kabuklar dahil olmak üzere yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca ince kabukların radyal pertürbasyonlara karşı genel kararlılığını da inceledik. Sonuçlarımız kapalı formlarda tamamen analitiktir. Ana kelimeler: ĺnce-kabukler, Genel görelilik, Küresel Simetrik, Kararlı, ĺsrail sınır koşulları. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Relativity (Physics) en_US
dc.subject Space and Time en_US
dc.subject Thin-shells en_US
dc.subject General relativity en_US
dc.subject Spherically symmetric en_US
dc.subject Stability en_US
dc.subject Israel junction conditions en_US
dc.subject Physics en_US
dc.title Generic Spherically Symmetric Thin-shells in General Relativity en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Physics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record