The Impact of Teen Magazines on Adolescent Girls in North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor İrvan, Süleyman
dc.contributor.author Aybay, Yonca
dc.date.accessioned 2019-12-25T12:12:41Z
dc.date.available 2019-12-25T12:12:41Z
dc.date.issued 2017-09
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Aybay Yonca. (2017). The Impact of Teen Magazines on Adolescent Girls in North Cyprus. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4217
dc.description Doctor of Philosophy in Communication and Media Studies. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Süleyman İrvan. en_US
dc.description.abstract This empirical study aims to investigate the image of beauty standards constructed by the Turkish teen magazines and its relation with the beauty understanding of Turkish Cypriot teenagers. Other issues investigated are the consumption behavior of teenagers who read teen magazines and the body satisfaction of teenage girls. This study employs three different methodologies. Firstly, a content analysis covering 12 issues each spanning 4 years is performed on two popular Turkish teen magazines, Hey Girl and Cosmo Girl, read by Turkish Cypriot girls. Then a questionnaire is applied to 156 girls, for investigating how teen magazines affect the beauty understanding, various behaviors and value judgments of teenage girls. The questionnaire includes a body satisfaction inventory section. Finally, a focus group study is performed with six different groups of girls aged 12-17 years discussing with them their beauty standards, body satisfaction, consumption habits and magazine reading habits. The findings indicate that the ideal beauty concept of Turkish Cypriot girls is very similar to the ideal Western beauty and teen magazines contribute to this as well as other sources of media. Teen magazines are also affecting the consumption behavior of girls. Girls read magazines to get rid of their worries and to get information on fashion and beauty trends and products. Girls show signs of body dissatisfaction especially with regards to their weight. Keywords: Teen magazines, Body Satisfaction, Beauty Standards, Consumption Habits, Feminism, Cultivation Theory. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu nicel çalışma, Türk genç kız dergilerinin oluşturduğu güzellik standartlarını ve bunun Kıbrıslı Türk genç kızların güzellik anlayışları ile ilişkisini incelemektedir. Bunun yanında, genç kız dergilerini okuyan genç kızların tüketim alışkanlıkları ile genç kızların bedenlerinden ne ölçüde memnun oldukları da incelenmiştir. Çalışmada üç ayrı araştırma yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak, Türkçe olarak yayımlanan Hey Girl ve Cosmo Girl genç kız dergileri üzerinde 4 yıllık süreyi kapsayan 12’şer sayı için içerik analizi yapılmıştır. İkinci olarak 156 genç kıza bir anket uygulanarak, genç kız dergilerinin kızların güzellik anlayışlarını ve değer yargılarını ne ölçüde etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulanan anket içinde beden memnuniyeti envanteri de yer almıştır. Son olarak 12-17 yaş arasındaki genç kızlarla 6 gruptan oluşan odak grup çalışması gerçekleştirilerek dergileri okuma alışkanlıkları, güzellik standartları, beden memnuniyetleri ve tüketim alışkanlıkları detaylı olarak tartışılmıştır. Çalışmanın bulguları, Kıbrıslı Türk genç kızların ideal güzellik anlayışının batılı güzellik anlayışına çok yakın olduğunu ve buna diğer medya kaynakları ile birlikte genç kız dergilerinin de etki yaptığını göstermektedir. Dergiler ayrıca genç kızların tüketim davranışlarını da etkilemektedir. Genç kızlar dergileri dertlerini unutmak ve moda ve güzellik konularında yeni eğilimler ve ürünler hakkında bilgi almak için okumaktadırlar. Genç kızlar özellikle kiloları konusunda memnuniyetsizdirler. Anahtar Kelimeler: Genç kız dergileri, Beden memnuniyeti, Güzellik standartları, Tüketim alışkanlıkları, Feminizm, Yetiştirme Tezi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Meda Studies en_US
dc.subject Print Media-Beauty en_US
dc.subject Teen magazines en_US
dc.subject Body Satisfaction en_US
dc.subject Beauty Standards en_US
dc.subject Consumption Habits en_US
dc.subject Feminism en_US
dc.subject Cultivation Theory en_US
dc.title The Impact of Teen Magazines on Adolescent Girls in North Cyprus en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record