The Impact of Marketing Communication on the Consumption of Personal Care Consumer Package Goods among Foreign University Students in TRNC

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaya, Anıl Kemal
dc.contributor.author Dimka, Munbang Sheena
dc.date.accessioned 2020-01-23T12:47:25Z
dc.date.available 2020-01-23T12:47:25Z
dc.date.issued 2017-08
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Dimka, Munbang Sheena. (2017). The Impact of Marketing Communication on the Consumption of Personal Care Consumer Package Goods among Foreign University Students in TRNC. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4253
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya. en_US
dc.description.abstract Most of the marketing research and marketing communication activities in North Cyprus are done in Turkish, which is the official language. However, over the years, there has been an increase in the population of non-Turkish speakers in North Cyprus, a number of which are the international students. Language barrier becomes a challenge for them in identifying Consumer Packaged Goods (CPG). Using the Cognitive Dissonance Theory, the Elaborative Likelihood Model Theory and the Word-of-Mouth Communication Theory to form its theoretical framework, This research aims to find out the consumption pattern of international students in personal care CPG when they are away from their home countries, their decision making processes on personal care CPG, the difficulties they face in retail stores, and also their expectation as consumers when buying personal care CPG. The results will make some significant contributions to literature in asserting the consumer behavior of international students in relation to marketing communication activities in a country where foreign language is spoken. It will also point out possible implications that could arise as a result of ineffective marketing communications (MarCom) activities by pointing out the gap in the communication procedures, and also help businesses develop a good procedure to serve all types of market and potential markets, regardless of changes that could occur now or in future. The study was conducted among 400 international students from four universities—Eastern Mediterranean University (EMU), Cyprus International University (CIU), Near East University (NEU) and Girne American University (GAU). Data required was collected through the use of self-administered questionnaires designed to obtain answers to the questions and hypotheses of the study. Findings from the results support the fact that there is low information circulation and participants want more. The study concludes that information has become of importance to organizations. Hence, lack of it or less of it creates a gap between the between the product the organization is selling and the organization target market. This therefore creates inconsistency in the consumers which form the core of their selective processes and then determine their buying behavior. Also, Word of Mouth Communication has become important in determining consumer behavior. People prove to respect the opinion of others more than any form of commercial message regardless of how catchy and persuasive it seem. Most reviewed literature has treated Marketing communication in an integrated way. Therefore it has become inevitable for companies to do less when marketing communications activities are not integrated. Keywords: Marketing Communications (MarCom), Consumers, Personal Care Consumer Package Goods (CPGs) en_US
dc.description.abstract ÖZ: Kuzey Kıbrıs Türkçe konuşulan bir ülkedir. Bu sebeple pek çok pazar araştırma ve pazarlama iletişimi aktiviteleri Türkçe yürütülmektedir. Öte yandan, yıllar içerisinde Kuzey Kıbrıs‘ta yaşayan Türkçe konuşmayan yabancı nüfusunda bir artış olmuştur ve bu nüfusun çoğunluğunu uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. Dil engeli paketlenmiş tüketici ürünlerini tanımlarken uluslararası öğrenciler için zorlayıcı olmaktadır. Bilişsel uyumsuzluk teorisi, detaylandırma-olabilirlik modeli ve ağızdan ağıza iletişim modelleri kullanılarak teorik çerçevesi oluşturulan bu araştırmanın amacı; yurt dışında yaşayan uluslararası öğrencilerin kişisel bakım paketlenmiş tüketici ürünleri (CPG) üzerinde sergiledikleri tüketim modellerini belirlemektir. Aynı zamanda satış mağazalarında yaşadıkları zorluklar ve kişisel bakım ürünleri satın alırken tüketici olarak beklentileri de araştırma kapsamındadır. Araştırmanın sonuçları, uluslararası öğrencilerin farklı dil konuşulan bir ülkede pazarlama iletişimine ilişkin sergiledikleri tüketici davranışlarına belirgin bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda etkisiz pazarlama iletişim faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan iletişim yöntemlerinde ki boşluklara da ışık tutacak, şirketlerin günümüzde ve gelecekte potansiyel pazarlarında iyi bir yöntem geliştirmelerinde yardımcı olacaktır. Bu çalışma, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesinde (DAÜ) öğrenim gören 400 uluslararası öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın hipotezi ve araştırma soruların cevabına ulaşmak için, öz yönetimli soruları barındıran nicel araştırma metodu kullanılmıştır. Sonuçlardan elde edilen bulgular konu ile ilgili düşük bilgi sirkülasyonu oluğunu ve katılımcıların daha fazla bilgiye ulaşmak istediklerini desteklemektedir. Çalışmanın neticesinde bilginin önemi üzerine fazla durulamadığı sonucuna varılmıştır. Çoğu ürün içeriğinin Türkçe olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmaksızın, hedef kitle ürün hakkında daha çok bilgisi olduğu taktirde ürünü denemeye açıkdır. Anahtar Kelimeler: Pazarlama İletişimi (Marcom), Tüketiciler, Kişisel Bakım Paketlenmiş Tüketici Ürünleri (Cpgs) en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies Faculty en_US
dc.subject Communication in marketing en_US
dc.subject Marketing Communications (MarCom) en_US
dc.subject Consumers en_US
dc.subject Personal Care Consumer Package Goods (CPGs) en_US
dc.title The Impact of Marketing Communication on the Consumption of Personal Care Consumer Package Goods among Foreign University Students in TRNC en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record