A Comparative Rhetorical Analysis of Nigerian Presidential Election 2015: A Public Relations Approach

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuruç, Ülfet Kutoğlu
dc.contributor.author Terrang, Musa Usman
dc.date.accessioned 2020-01-24T08:14:56Z
dc.date.available 2020-01-24T08:14:56Z
dc.date.issued 2017-09
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Terrang, Musa Usman. (2017). A Comparative Rhetorical Analysis of Nigerian Presidential Election 2015: A Public Relations Approach . Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4259
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ülfet Kutoğlu Kuruç en_US
dc.description.abstract In the 21st century, competitive election campaigns have become one of the most visible faces of contemporary democracy through which the electorate in different countries get to choose their leaders into both local and national political office. This research employed PR approaches to investigate presidential campaigns of two main political parties in Nigeria during the 2015 presidential election. In doing so, the study employed Comparative Rhetorical Analysis and in-depth interview with 12 campaign managers as respondents to establish and analyze PR & rhetorical strategies used by the two main political parties – the People’s Democratic Party (PDP) and All Progressive Congress (APC) during the presidential campaign and election period. Findings show that comparatively APC employed strategic and integrated PR with (more) effective rhetorical campaign elements which very likely enabled them to emerge winners due, largely, to effective use of articulated rhetoric, using good ethos, pathos, and logos; while also soundly using both the two-way symmetrical communication model and the two-way asymmetrical communication model professionally during the campaign period. The study finds that PDP, on the other hand, mainly relied on their usual political campaign approach dishing out money, impunity, hate speeches, and virtual absence of usage of two-way symmetrical communication model within the party which likely further affected their public outreach during the campaigns. The study concludes that APC won the election based on the “Change” campaign brand of the fight against corruption, better security for the citizenry, and good economy for the country; while PDP appears to have lost the election based on the reliance on the message of “continuity” agenda in spite of incumbency and having hired seasoned PR experts. Keywords: Excellence theory, Rhetorical Discourse Analysis, PR, Rhetoric, Electioneering campaign, APC, PDP, 2015 Presidential election in Nigeria. en_US
dc.description.abstract ÖZ: 21. yüzyılda, rekabetçi seçim kampanyaları güncel demokrasinin, ulusal düzeyde ve daha bölgesel uygulanan seçimlerde, görünür yüzü olmuştur. Bu araştırma, Halkla ilişkiler yaklaşımları ile, Nijerya’daki iki ana siyasal partinin 2015 yılında yapılan başkanlık seçim kampanyalarını irdelemeyi hedeflemiştir. Çalışma, karşılaştırmalı retorik analizi ve 12 seçim kampanya yöneticisi ile yapılmış ropörtajlar neticesinde Nijerya’daki iki ana siyasal partinin ‘Halkların Demokratik Partisi’ (PDP) ve ‘Tüm İlerici Kongreler’ (APC) seçim sürecinde kullandıkları halkla ilişkiler ve retorik stratejilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bulgular ‘Tüm İlerici Kongreler’in (APC) daha etkili halkla ilşkiler ve retorik kampanya stratejileri (‘ethos’, ‘pathos’, ‘logos’) sayesinde seçimden kazanan parti olarak çıkmalarını sağladığını göstermektedir. Ayrıca. kampanya sürecinde çift-yönlü simetrik iletişim modeli ve çift-yönlü asimetrik iletişim modelleri APC tarafından etkili bir şekilde kullanmıştır. Bu araştırmada, ‘Halkların Demokratik Partisi’nin (PDP) daha çok finansal çıkarları gözetmek, kişisel dokunulmazlık sağlamak ve nefret söylemine dayanan bir politik kampanya yaklaşımı benimsediği ve özellikle parti içi iletişiminde çift-yönlü simetrik iletişim modelinden yoksun şekilde bir yaklaşım sergilediği bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, ‘Tüm İlerici Kongrelerin’(APC) seçimi ‘Değişim’ sloganı adı altında yozlaşmaya karşı mücadele, vatandaşlar için güvenlik ve ülke için daha iyi eknonomi alt başlıklarını kullanarak kazandığı ortaya çıkmıştır. Buna karşın, ‘Devamlılık’ sloganı ile yola çıkmış olan ‘Halkların Demokratik Partisi’ (PDP) seçimi sezonluk halkla ilişkiler uzmanları kullanması ve hükümetteki söz sahibi parti olmasına rağmen kaybetmiştir. Anahtar Kelimeler: Mükkemmeliyet Teorisi, Retorik Analizi, Halkla İlişkiler, Retorik, Seçim Kampanyası, APC, PDP, 2015 Nijerya Cumhurbaşkanlığı Seçimi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Presential Elections-Public Relations-Nigeria en_US
dc.subject Excellence theory en_US
dc.subject Rhetorical Discourse Analysis en_US
dc.subject PR en_US
dc.subject Rhetoric en_US
dc.subject Electioneering campaign en_US
dc.subject APC en_US
dc.subject PDP en_US
dc.subject 2015 Presidential election in Nigeria en_US
dc.title A Comparative Rhetorical Analysis of Nigerian Presidential Election 2015: A Public Relations Approach en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record