An Analytical Approach to Vertical Green Systems in High Rise Buildings

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uluçay, Pınar
dc.contributor.author Khazraie, Samira
dc.date.accessioned 2020-01-27T12:11:01Z
dc.date.available 2020-01-27T12:11:01Z
dc.date.issued 2017-01
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Khazraie, Samira. (2017). An Analytical Approach to Vertical Green Systems in High Rise Buildings. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4266
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Pınar Uluçay. en_US
dc.description.abstract The emerging megacities of the twenty-first century are not only known for the opportunities they provide but also for the destructive impact they have on the environment. The heat island effect caused by the increasing man-made environments and diminishing amount of green spaces in the cities has lately led to novel sustainable solutions such as the integration of vertical green systems in high-rise buildings in order to increase the amount of green spaces in the city and enhance the quality of life specially in cities growing vertically. For that reason, the research gives an in-depth review on existing vertical green systems (i.e. façade-supported green wall and/or living wall plants) as provisions for the integration of vegetation into high-rise buildings are required to be done during the design process. This knowledge is strengthened with a literature survey on important criteria, guidelines and regulations on vertical greenery. Then, the thesis focuses on selected precedents with integrated vertical green systems, mostly residential and office buildings, in need to understand how they are designed, constructed and maintained in practice. Overall, the study attempts to provide a deep insight into the green vertical systems, by looking into their standards, classification, how they are integrated into design, and installed during construction process, as well as how they are maintained during the operation of the building in order to benefit architects and researchers wishing to work in this field. Keywords: Vertical Green Systems, High-Rise Buildings, Design Process, Construction, Installation, Maintenance. en_US
dc.description.abstract ÖZ: 21. yüzyıla girerken kent ve megakentlerin büyümesi ekonomik fırsatlar yaratırken, öte yandan çevreyi de olumsuz yönde etkilemişlerdir. Hızla yapılaşan çevrelerde azalan yeşilin bir sonucu olarak karşımıza çıkan ısı adası etkisine ilişkin üretilen özgün sürdürülebilir mimari çözümlerin başında kentlerdeki yeşil oranının ve dolayısı ile yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen çok katlı binalara entegre edilen dikey yeşil sistemler gelmektedir. Bu araştırma, bu güne kadar inşa edilmiş çok katlı yeşil binalar çercevesi kapsamında iyi örnek oluşturabilecek konut ve ofis binalarına bakmakta, seçilen örneklem calışmaları ve onu destekleyen yazın taraması da önemli kriterlerin, kılavuz oluşturabilecek bilgi ve yasaların altını çizmektedir. Yazın taraması ve incelenen örneklemler, dikey yeşil sistemlerde cephe destekli yeşil duvar ve/veya tasarım sürecinde entegre edilebilecek canlı duvar bitkilerine dikkat çekmektedir. Yapılan yazın taramasi ile de desteklenen örneklem analizi sonuçları, bu konuda calışacak olan mimar ve benzer disiplinlerdeki profesyonellere dikey yeşil sistemlerin klasifikasyonu, hangi iklimlerde nasil bitki ve sistemlerin kullanılabileceği yanında nasıl monte edilebileceği ve bakılabileceğine ilişkin bazi teknik bilgiler sunmaktadır. Dikey yeşil sistemler ile ilgili henüz kapsamlı araştırma olmaması dolayısı ile bu çalışma önemli bir boşluğu doldurarak; konu ile ilgilenen profesyonellere yol gösterici niteliktedir. Anahtar Kelimeler: Dikey Yeşil Sistemler, Yüksek Katlı Binalar, Tasarım Süreci, Yapım Aşaması, Montaj, Bakım. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Green Buildings-Architecture and Design en_US
dc.subject Sustainable buildings-Design and construction en_US
dc.subject Vertical Green Systems en_US
dc.subject High-Rise Buildings en_US
dc.subject Design Process en_US
dc.subject Construction en_US
dc.subject Installation en_US
dc.subject Maintenance en_US
dc.title An Analytical Approach to Vertical Green Systems in High Rise Buildings en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record