Teacher Attitudes towards Using ICT as an Educational Tool: The Case of Nigerian Secondary School Teachers in the City of Ibadan and Abuja

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hocanın, Fatma Tansu
dc.contributor.author Agboola, Matthew Olabode
dc.date.accessioned 2020-01-27T12:43:30Z
dc.date.available 2020-01-27T12:43:30Z
dc.date.issued 2016-02
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Agboola, Matthew Olabode. (2016). Teacher Attitudes towards Using ICT as an Educational Tool: The Case of Nigerian Secondary School Teachers in the City of Ibadan and Abuja. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of Information and Communication Technologies in Education, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4270
dc.description Master of Science in Information and Communication Technologies in Education. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of Information and Communication Technologies in Education, 2016. Supervisor: Dr. Fatma Tansu Hocanın. en_US
dc.description.abstract Education for over two decades has taken a new turn to improve the way instructions are passed to students. Educational improvements has seen the introduction of so many information communications technology tools in education, for which teachers were trained, while some develop themselves to be able to use this tools in the classroom as an educational tool. The significance of this dissertation is solely focused on probing the Nigerian Secondary School teachers’ attitude towards using Information and Communication Technology (ICT). This study also looked into the beliefs that concerns teachers’ by using ICT as an educational tool and also attitudes based on factors such as age, gender, education (certificate and university training), subject taught and experience level. Data was gathered from 200 participants via use of questionnaires and also interview questions both written and recorded. Analysis was carried out on gathered data using ANOVA, t-test, standard deviations and percentages. Significant differences was also conducted on the variable factors based on the demographic characteristics of each participant. The findings from this study shows the attitudes of Nigerian secondary school teachers holds towards ICT usage as an educational tool in the classroom were on a high scale and there were significant differences on their attitudes on using ICT as an educational tool based on age, education, experience level, subject taught and also their beliefs based on experience level. Keywords: Attitude, Education, Information and Communication Technology. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Eğitimi yirmi yılı aşkın bir süredir öğrencilere aktarma yolları konusunda yeni bir döneme girmiştir. Eğitimdeki iyileştirmelerde bir çok bilgi iletişim teknolojileri kullanılmaya başlamiş ve bu amaçla öğretmenlere eğitim verilmekteö kimileri de eğitisel bir araç olarak bunları sınıfta kullanabılmek için kendi kendilerini geliştirmektedirler. Bu çalışmanın odak noktası, Nijerya’daki orta eğitim öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) konusudaki tutumlarını ortaya çıkarmaktrıç Ayrıcaö bu çalışmada eğitsel araç olarak BIT kullanan öğretmenlerin yaşö cinsiyet, eğiim, verilen ders ve deneyim sevisyesi gibi faktörlere dayalı olarak inaç ve tutumlarını da incelemiştir. Veriler, sorular açik uçlu ve anket kullanılark 200 katılımcıdan elde edilimiştir. Toplanan veriler ANOVA, t-testö standart sapma ve yüzdelikler kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca herbir katılımıcının özelliklerine dayali değişken faktörler üzerinde anlamlı farklılıklar götlemlenmiştir. Bu çalışmanın bulgarına göre, Nıjerya Ortaokul öğretmenlerinin BIT’in sınıfta eğitsel bir araç olarak kullanılmasına karsı tutnmları büyük ölçude olumlu olup, yaş, eğitim, deneyim seviyesiö öğretilen derse bağlı olarak bakiş açılarında ve ayrıca deneyim seviyesine bağli olarak da inançlarında önemli faklılıklar götlemlenmiştir. Anahtar kelimeler: Tutum, Eğitim, Bilgi ve İletişim Teknolojisi en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Information and Communication Technologies in Education en_US
dc.subject Information and Communication Technologies in Education--Secondary Education-Nigeria en_US
dc.subject Instructor Attitudes-Teachers Attitudes-Information Communication Technologies en_US
dc.subject Education-Computer network resources en_US
dc.subject Educational Technology-E-Learning en_US
dc.subject Teaching-Computer Network Resources en_US
dc.subject Attitude en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Information and Communication Technology en_US
dc.title Teacher Attitudes towards Using ICT as an Educational Tool: The Case of Nigerian Secondary School Teachers in the City of Ibadan and Abuja en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of Information and Communication Technologies in Education en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record