Destination Image of Famagusta Walled City: Travelers’ and Local Stakeholders’ Perspectives

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kayaman, Rüçhan
dc.contributor.author Saydam, Mehmet Bahri
dc.date.accessioned 2020-01-28T08:32:21Z
dc.date.available 2020-01-28T08:32:21Z
dc.date.issued 2017-09
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Saydam, Mehmet Bahri. (2017). Destination Image of Famagusta Walled City: Travelers’ and Local Stakeholders’ Perspectives. Thesis (M.S.),Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4283
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Rüçhan Kayaman. en_US
dc.description.abstract The existing investigation has reassessed the former studies which are implemented by the researchers and investigators about destination image and its attributes. As for assessing, the questionnaire has been specifically designed to test the impact of destination image attributes (unique image, cognitive image, and affective image), first, on the general perception of travelers by the destination, assessing the impact of overall image and lastly on the tourists’ future behaviors which are intention to recommend and intention to revisit. The study has been developed based on the existent model that has been surveyed by the researchers. However, focusing on destination image and its attributes of Famagusta Walled City are the originalities of this study. The data has been collected from Famagusta Walled City and the respondents were incoming tourists. The results of this study show that except cognitive image, other destination image attributes that are affective and unique image have an influence on overall image of the destination. Regarding to the tourists` future behaviors, both intention to revisit and intention to recommendation has been supported. Keywords: destination image, cognitive image, affective image, unique image, future behavior, Famagusta Walled City. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, araştırmacıların destinasyon imajı ve öznitelikleri ile ilgili yapılan önceki araştırmalarını yeniden incelemektedir. Araştırma, özellikle destinasyon imajı özniteliklerinin (kognitif imaj, duygusal imaj, ve özgün imaj) genel imajın üzerindeki etkilerini ve daha sonrada genel imajın öneri niyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu çalışma, araştırmacıların daha önceden incelemiş olup var olan bir model üstünden gelişmektedir. Bu çalışmanın orijinalliği Gazimağusa Kaleiçi’nin destinasyon imajı ve öznitelikleri ile ilgili şu ana kadar bir çalışma yapılmamasıdır. Veriler, Gazimağusa Kaleiçi’nde toplanmış olup katılımcılar gelen turistler olmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda destinasyon imajı öznitelikleri arasından özgün imaj ve duygusal imajın destinasyon genel imajı üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır. Turist davranışlarından ise öneri niyeti ve tekrar ziyaret desteklenmiştir. Sonuç olarak, kognitif imajın genel imajın üzerindeki etkisi haricinde, duygusal ve özgün imajlarının genel imaja etkileri desteklenmiş ve genel imajın da öneri niyeti ve tekrar ziyaret etme niyetinin üzerindeki etkileri kabul edilmiştir. Son olarak yöneticiler için tavsiyeler ve öneriler yapılmış, tezin sınırlılıkları açıklanmış ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: destinasyon imajı, kognitif imaj, duygusal imaj, özgün imaj, gelecekteki davranışlar, Gazimağusa Kaleiçi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism-Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Tourism-Tourists-Travellers-Perspectives-Walled City, Famagusta en_US
dc.subject Destination image en_US
dc.subject cognitive image en_US
dc.subject affective image en_US
dc.subject unique image en_US
dc.subject future behavior en_US
dc.subject Famagusta Walled City en_US
dc.title Destination Image of Famagusta Walled City: Travelers’ and Local Stakeholders’ Perspectives en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record