The Effect of Crude Oil Price on Islamic and Conventional Banks’ Profitability Case Study: OPEC Countries

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bektaş, Eralp
dc.contributor.author Ali, Rafaa Abdelrahman Hassan
dc.date.accessioned 2020-01-28T09:28:49Z
dc.date.available 2020-01-28T09:28:49Z
dc.date.issued 2017-09
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Ali, Rafaa Abdelrahman Hassan. (2017). The Effect of Crude Oil Price on Islamic and Conventional Banks’ Profitability Case Study: OPEC Countries. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4299
dc.description Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Eralp Bektaş. en_US
dc.description.abstract This study investigates the effect of crude oil price variation on bank profitability. Examining 170 banks 36 Islamic banks and 134 conventional banks located in 13 OPEC countries from 2011 to 2016. Using panel data the study highlight bank-specific as well as macroeconomic variables. Moreover, it compares between Islamic and conventional banks, regarding their profitability and their sensitivity to the fluctuations of oil price. By using ROA, ROE, NIM and NNIM as proxies for bank profitability, our estimation analysis displays that there is positive relationship between oil price and bank profitability. Furthermore, our findings shows that oil price and bank profitability relationship is more significant in conventional banks than the Islamic ones. The results also disclose that cost efficiency is the most effecting variable on the profit of OPEC countries banks. Whereas, GDP growth this the least one. Keywords: Oil price, Islamic banks, Conventional banks, Bank profitability, OPEC, Panel data. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, ham petrol fiyat değişiminin banka kârlılığına yansıyan etkisini araştırmaktadır. Çalışma 2011'den 2016'ya kadar 13 OPEC ülkesinde yer alan 170 bankanın, 36 İslam bankasnın ve 134 geleneksel bankanın incelenmesi ile tamamlanmıştır. Panel verilerin kullanılımıyla gerçekleşen çalışmada, bankaya özgü ve makroekonomik değişkenlere vurgular yapılmıştır . Dahası, İslami bankalar ve geleneksel bankalar arasında, kârlılıkları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı duyarlılıkları açısından karşılaştırmalar yapılmıştır. ROA, ROE, NIM ve NNIM'i banka kârlılığı için vekiller olarak kullanarak tahmini analizimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak petrol fiyatı ile banka kârlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, bulgularımıza göre banka kârlılığı ve petrol fiyatının etkisi geleneksel bankalarda İslami bankalara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuçlar aynı zamanda maliyet verimliliği etkisinin, OPEC ülkeleri bankalarının kârlılığı üzeride büyük rol oynadığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık olarak GSYH büyüklüğün en az etkisi olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler; Petrol fiyatı, İslami bankalar, Geleneksel bankalar, Banka kârlılığı, OPEC, Panel veri. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Banking and Finance en_US
dc.subject Banks and Banking-Islamic Banking-Conventional Banking en_US
dc.subject Oil price en_US
dc.subject Islamic banks en_US
dc.subject Conventional banks en_US
dc.subject Bank profitability en_US
dc.subject OPEC en_US
dc.subject Panel data en_US
dc.title The Effect of Crude Oil Price on Islamic and Conventional Banks’ Profitability Case Study: OPEC Countries en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record