Design and Optimization of Linear Concentrating Photovoltaic System for Combined Power Heat and Desalination

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kordani, Naser (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Atikol, Uğur (Supervisor)
dc.contributor.author Kolamroudi, Mohammad Karimzadeh
dc.date.accessioned 2020-01-28T10:41:44Z
dc.date.available 2020-01-28T10:41:44Z
dc.date.issued 2016-01
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Kolamroudi, Mohammad Karimzadeh. (2016). Design and Optimization of Linear Concentrating Photovoltaic System for Combined Power Heat and Desalination. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Mechanical Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4305
dc.description Master of Science in Mechanical Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Mechanical Engineering, 2016. Co-Supervisor: Assist. Prof. Dr. Naser Kordani, Supervisor: Prof. Dr. Uğur Atikol. en_US
dc.description.abstract Currently, the world is being faced with an impending energy supply crisis. In other to provide solution to this dilemma, there is need to expand and effectively maintain our energy resource and this has to be done in such a way that it takes into account the surrounding environment; as a matter of fact, this is incredibly vital for progress to be made with renewable energy technologies. However, regardless of this urgent demand, it is crucial to appraise the bigger environmental impact that is associated with the use of these renewable energy resources. The purpose of this study is to provide a better understanding of Linear Concentrating Photovoltaics system (LCPVs) from an engineering point of view; this technology is as a result of the recent developments and numerous researches in this field; and so, this has led to the development of this system. Python software was used to simulate the performance of LCPVs, and the results were compared with results obtained by other authors, who used the Engineering Equation Solver (EES). Moreover, the effect of a cooling fluid in the system and its effect on the productivity of multi-junction cells were also evaluated. The results acquired from the data simulation painted a picture of LCPVs from an environmental perspective, electricity plus water heating. In addition, this system utilised renewable energy which helped in reducing CO2 emission. The comparison of the current study results with those obtained previously, indicated that a great similarity exist with a minimal error of 0.002 (kWh). Also, when the design of the LCPVs was changed, the average efficiency increased to 0.598 % during the simulation; this is in contrast to the old design model. Keywords: Linear Concentrating Photovoltaics System (LCPVs), Solar Energy, Thermal Energy, Multi-junction Cell en_US
dc.description.abstract ÖZ: Dünya şu anda, yaklaşmakta olan bir enerji arzı kriziyle karşı karşıyadır. Bu ikilemi çözmek için, enerji kaynağımızı genişletmek ve etkin bir şekilde koruma ve kullanmak aynı anda bunun bölgesel çevreyi hesaba katacak şekilde yapmak gerekmektedir. Nitekim, yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilerleme kaydedilmesi son derece hayati önem taşımaktadır. Bu acil talebe bakılmaksızın, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile alakalı daha büyük ve geniş kapsamda araştırma ve geliştirmeler ciddi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Lineer Konsantre Fotovoltaik (LCPV) 'yi mühendislik açısından daha iyi anlamamızı sağlamaktır; Lineer Konsantre Fotovoltaik teknolojisi, son gelişmelerin ve bu alandaki sayısız araştırmanın sonucunda yenilenebilir enerji üretimine ve gelişimine yol açmaya devam ediyor. LCPV'nin performansını simüle etmek için Python yazılımı kullanılmış ve sonuçlar, Mühendislik Denklem Çözücü'sünü (EES) kullanan diğer yazarlar tarafından elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca, soğutma sıvısının sistem üzerindeki etkisi ve bunun çoklu bağlantı hücrelerinin verimliliği etkisi de değerlendirilmiştir. Veri simülasyonundan elde edilen sonuçlar, çevresel açıdan LCPV'lerin elektrik ve su ısıtması üzerindeki durumunu lanse etti. Buna ek olarak, bu sistemde CO2 emisyonunun azaltılmasına yardımcı olan yenilenebilir enerji üretildi. Mevcut çalışma sonuçlarının daha önce elde edilen bilgiler ile karşılaştırılması sonucu 0.002 (kWh) minimum hata ile büyük bir benzerliğin var olduğunu kanıtladı. Ayrıca, LCPV'lerin eski tasarım modelinin aksine tasarımı değiştirildiğinde, simülasyon sırasında ortalama verimlilik% 0.598'e yükseldi. Anahtar Kelimeler: Doğrusal Konsantre Fotovoltaik Sistem (LCPV), Güneş Enerjisi, Isıl Enerji, Çok Kontaktlı Hücre en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Mechanical Engineering en_US
dc.subject Solar energy-Heat-Transmission en_US
dc.subject Solar water heaters-Solar thermal energy en_US
dc.subject Linear Concentrating Photovoltaics System (LCPVs) en_US
dc.subject Solar Energy en_US
dc.subject Thermal Energy en_US
dc.subject Multi-junction Cell en_US
dc.title Design and Optimization of Linear Concentrating Photovoltaic System for Combined Power Heat and Desalination en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Mechanical Engineering en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record