Attitudes of Turkish Cypriots towards the Use of Popular Music in Turkish TV Series

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Pirhan, Ediz
dc.date.accessioned 2020-02-24T06:35:37Z
dc.date.available 2020-02-24T06:35:37Z
dc.date.issued 2017-08
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Pirhan, Ediz. (2017). Attitudes of Turkish Cypriots towards the Use of Popular Music in Turkish TV Series . Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4321
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract ‘Using popular music in Turkish TV series as pathos’ was conducted to shed light to the significance of popular music on visual TV series text. For the past years there is a death of research in this area. This study is the first to study music in the Turkish TV series as pathos. This study has focused on the population of Turkish Republic of Northern Cyprus as its audience. Because of the lack of TV series in North Cyprus and the main audience from TRNC watch Turkish TV series as a primary source of TV text: However, this study focuses on not only music in Turkish TV but also general concepts of music in TV series as well. Quantitative research has been used in this case study. 301 questionnaires have been completed by the participants. The questionnaires were only prepared in English and completed either online or by hand. The questionnaire consisted of 27 questions 6 of them sought to collect demographic information on the participants and the rest are 5-point Likert scale questions. The results of the study, suggest that, music can be used as pathos in Turkish TV series. This study also outlined the importance of the music in visual texts, where it has been always underrated. The findings of the study indicate that music can change the emotions of the audience, not only when they are watching the TV series but also in their daily lives as well. Keywords: Pathos, Music, Turkish TV series, Emotion, Audience en_US
dc.description.abstract ÖZ: ‘Türk Dizilerindeki Popüler Müziği Pathos olarak kullanma’ çalışması, televizyon ve film müziklerinin önemini gün ışına çıkarmak için yapılmıştır. Geçmiş yıllarda bu konuda yapılan araştırmalarda önemli bir miktarda azalma bulunmaktadır. Bu çalışma Türk Televizyon dizi müziklerinin patos olarak kullanılmasını araştıran ilk araştırmadır. Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinide yaşayan izleyicileri hedef olarak almıştır. Kuzey Kıbrıstaki dizi eksikliği, ve Kuzey Kıbrısın temel seyircinin izlediği kanalların Türkiye kanalları olması bu çalışmanın Kuzey Kıbrıs dizileri yerine Türkiye dizileri üzerinden yapılması gerektirmiştir: Fakat, bu çalışma sadece Türk dizi müziklerini değil, genel bağlamdaki tüm dizi muziklerindeki konseptlere odaklamıştır. Bu çalışmada Nicel Araştırma yöntemi kullanılmıştır. 301 anket tarafından doldurulmuştur. Anket toplam 27 sorundan oluşmaktadır, bunların 6sı katılımcılar hakkında bilgi alınması için, geri kalanı ise Linkert ölçegine göre düzenlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, müziğin Türk televizyon dizilerinde patos olarak kullanabildiğini ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ayrıca müzigin, temeli görsellik olan medya ürünlerindeki öneminin de altı çizilmiştir. Anketin sonuçları muziğin sadece duyguları değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda bu müziği dizi dışında başka bir yerde dinlense de yine aynı etkiyi vereceği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Patos, Müzik, Türk Televizyon Dizileri, Duygu, Seyirci en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Popular Music-TV Series en_US
dc.subject Pathos en_US
dc.subject Music en_US
dc.subject Turkish TV series en_US
dc.subject Emotion en_US
dc.subject Audience en_US
dc.title Attitudes of Turkish Cypriots towards the Use of Popular Music in Turkish TV Series en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record