The Effect of Management Commitment to Service on Employee Service Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tanova, Cem
dc.contributor.author Romanenko, Tatyana
dc.date.accessioned 2020-02-24T07:47:20Z
dc.date.available 2020-02-24T07:47:20Z
dc.date.issued 2016-07
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Romanenko, Tatyana. (2016). The Effect of Management Commitment to Service on Employee Service Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4325
dc.description Master of Arts in Marketing Management. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration, 2016. Supervisor: Prof. Dr. Cem Tanova. en_US
dc.description.abstract The airline industry is considered as one of the most competitive industries in the service field. According to International Air Transportation Association (IATA), more than 230 airlines actively operate all over the world. Kazakhstan is not an exception. It has its own airline company, “Air Astana” has strengthened its position not only in local but also in the international markets. Today, it can offer links to more than 60 destinations and provides service in a high competitive environment. “Air Astana” has been chosen as a case study as an airline service provider. Frontline employees in the airlines were chosen as an object of the research. Organizational commitment towards frontline employees was explored from the management point of view and the following service behavior of employees was tracked. In order to conduct the research, 91 employees, and their managers have been surveyed. The role of service employees was exalted recently, and the necessity of employee development as the service performer for the airline organizations became critical. Because the quality of the service, that a company promises to the customers depends on employee performance. Therefore, frontline employee performance is a key factor for customer satisfaction and further loyalty. In order to evaluate the employee job satisfaction and its influences on employee service performance, much of this research has used the management commitment initiatives. Several studies suggest that organizational support, reward, empowerment, and training as the most significant indexes for job satisfaction and further employee service behavior towards customers and co-workers. The lack of the information about the impact of the management commitment to service employees and its consequent outcome in employee`s attitudes and behaviors has not received as much attention in the airline industry. As a result, it leads the current study to compensate the information in the literature and to present the invaluable resources for the management in the organizations. Keywords: management commitment; job satisfaction, customer service behavior; cooperation. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Havayolu endüstrisi hizmet sektörünün en rekabetçi alanlarından biri haline gelmiştir. Uluslararası Hava Ulaşım Birliği (IATA)’ya göre dünyada 230’dan fazla havayolu şirketi faaliyet göstermektedir. Kazakistan da bu trendden etkilenmiştir. Air Astana hem yerel hem de uluslararası piyasalarda güçlü varlığı ile ülkesini temsil etmektedir. Bu gün 60’dan fazla destinasyona uçmakta ve bu rekabetçi ortamda hizmet vermektedir. Bu tezde Air Astana bir örnek olarak değerlendirilmiş ve yönetimin hizmet kalitesine verdiği önemin çalışan tutum ve davranışlarına etkisi incelenmiştir. Çalışmada 91 çalışsan ve yöneticilerinden veri toplanmıştır. Hizmet kalitesinin ancak çalışanların gayretleri ile sağlanabileceği gerçeği hizmet çalışanlarının rolünün giderek daha da önem kazanmasını sağlamıştır. Bunun için hizmet çalışanlarının performansları müşteri memnuniyeti ve bağlılığı için önemli bir faktör haline gelmiştir. Birçok araştırmada iş tatmininin çalışanların hizmet kalitesini nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu araştırmalarda yönetimin çalışanlara verdiği destek, ödüller, güçlendirme ve eğitim iş tatmininin kaynakları olarak ele alınmıştır. Ancak yönetimin hizmet kalitesine verdiği önem konusu ilgili literatürde çok fazla ilgi görmemiştir. Tez literatürde bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Anahtar kelimeler: yönetimin hizmet kalitesine verdiği önem; iş tatmini, hizmet davranışları; iş birliği davranışları. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Business Administration en_US
dc.subject Marketing Management en_US
dc.subject Air Sstana-Frontline Employees-Job satisfaction en_US
dc.subject Organizational behavior-Employee motivation en_US
dc.subject management commitment en_US
dc.subject job satisfaction en_US
dc.subject customer service behavior en_US
dc.subject cooperation en_US
dc.title The Effect of Management Commitment to Service on Employee Service Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record