An Integrated Investment Appraisal of Paddy Irrigation A Case of Senegal River Valley

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jenkins, Glenn Paul
dc.contributor.author Basikiti, Primrose
dc.date.accessioned 2020-02-24T08:33:15Z
dc.date.available 2020-02-24T08:33:15Z
dc.date.issued 2017-02
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Basikiti, Primrose. (2017). An Integrated Investment Appraisal of Paddy Irrigation A Case of Senegal River Valley. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4331
dc.description Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Glenn Paul Jenkins. en_US
dc.description.abstract According to the FAOStat 2015, agriculture contributes 17 percent of the Senegalese GDP and provides 68.89 percent of the total employment of the economically active population with females accounting for 48.50 percent of that labor force. Poverty is still a challenge in Senegal with an estimated 46.7 percent of the total population living below the national poverty line. Rice is one of the main food crops in Senegal, mostly grown by female subsistence farmers. Senegal has emerged to be one of the chief consumers of rice in West Africa and the largest importers of broken rice with approximately 70 percent of total domestic consumption imported. The project evaluated in this paper introduces paddy irrigation to increase production and introduces aromatic varieties to cater to urban preferences and reduce expensive exports. Keywords: Paddy Production, Irrigation Farming, Cost-Benefit Analysis, Financial Analysis, Economic Analysis, Risk Analysis, Risk Management. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ)’nün 2015 istatistik verilerine göre tarım sektörü, Senegal GSYİH'sının yüzde 17'sine katkıda bulunuyor ve ekonomik faal nüfusun yüzde 68,89'unu oluşturuyor. Kadınlar bu işgücünün yüzde 48,50'sini oluşturuyor. Yoksulluk Senegal'de halen ciddi bir problem olmaya devam ediyor. Toplam nüfusun yüzde 46.7'si milli yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Çoğunlukla kadın geçimlik çiftçiler tarafından yetiştirilen pirinç, Senegal'deki en önemli besin ürünlerinden biridir. Senegal, Batı Afrika'daki pirincin başlıca tüketicilerinden biri ve toplam iç tüketimin yaklaşık yüzde 70'inin ithal edildiği kırık pirincin en büyük ithalatçısıdır. Bu çalışma üretimi artırmak ve böylece pahalı ihracatı azaltmak için planlanan esmer pirinç sulaması ve kentsel tercihlere hitap edecek aromatik çeşitleri artırmayı amaçlayan bir projeyi değerlendirmektedir. Anahtar Kelimeler: Esmer Pirinç Üretimi, Sulama Tarım, Maliyet Fayda Analizi, Finansal Analiz, Ekonomik Analiz, Risk Analizi, Risk Yönetimi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Banking and Finance en_US
dc.subject Paddy-Rice Production-Food Supply en_US
dc.subject Irrigation-Paddy-Senegal en_US
dc.subject Paddy Production en_US
dc.subject Irrigation Farming en_US
dc.subject Cost-Benefit Analysis en_US
dc.subject Financial Analysis en_US
dc.subject Economic Analysis en_US
dc.subject Risk Analysis en_US
dc.subject Risk Management en_US
dc.title An Integrated Investment Appraisal of Paddy Irrigation A Case of Senegal River Valley en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record