The Effect of Age on Working Memory Processing: Insights from Typing

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalfaoğlu, Çığır
dc.contributor.author Usta, Leyla Yorgancıoğlu
dc.date.accessioned 2020-02-24T12:20:54Z
dc.date.available 2020-02-24T12:20:54Z
dc.date.issued 2016-12
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Usta, Leyla Yorgancıoğlu. (2016). The Effect of Age on Working Memory Processing: Insights from Typing . Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Psychology, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4341
dc.description Master of Science in Developmental Psychology. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Psychology, 2016. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Çığır Kalfaoğlu. en_US
dc.description.abstract The role of memory in our lives is unquestionable. As age increases difference in our level of memory are known to exist. As a mental process important in guiding our behavior, memory has been studied extensively by psychologists. This study aims to explore the effect of working memory on typing performance, and how this effect changes with age. The sample consisted of 31 Turkish literate participants. The age of participants were divided into two groups, such that the younger group consisted of participants 44 years old and lower (n = 15) and the older group consisted of participants 45 years old and higher (n = 16). They were tested individually on their typing performance (accuracy, initiation time, IKI and trial duration) by using a typing paradigm with the MATLAB program. The three conditions important in the study were age, feedback and lexicality. Feedback condition was found to have an effect on accuracy, initiation time, IKI and trial duration. Findings also showed that feedback condition and age had an effect on accuracy and trial duration. Lexicality and age was also found to have a significant effect on accuracy and IKI. Older adults’ performance was affected severely when they relied on tasks depending on the visuospatial sketchpad and was also severely affected when non-words were typed. Findings are discussed in line with the frontal lobe hypothesis of aging (West, 1996). Keywords: Aging, Frontal Lobe, Typing, Visual Feedback en_US
dc.description.abstract ÖZ: Belleğin hayatımızdaki rolü tartışılamaz. İlerleyen yaşla birlikte belleğimizde farklılıklar olduğu bilinmektedir. Davranışlarımızı yönlendirmede önemli bir zihinsel süreç olarak, bellek psikologlar tarafından yoğun olarak çalışılmakta olan bir alandır. Bu çalışmada bellek süreçlerinin klavye ile yazım performansı üzerine etkisi ve bu etkininyaşla nasıl değitiğini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada Türkçe okur yazar olan 31 katılımcı yer almıştır. Katılımcıların yaşı, daha genç yaş gurubunun 44 yaş ve daha düşük olan katılımcılardan oluştuğu (n = 15) ve yaşı daha büyük olan grubun 45 yaş ve üstü katılımcılardan oluştuğu (n = 16) şekide iki gruba ayrıldı. Veri toplama aracı olarak katılımcıların bireysel bir şekilde MATLAB bilgisayar programında, bir klavye çalışması (doğruluk, başlatma süresü, tuşlar arası basma süresi ve tamamlam süresi) kullanılmıştır. Yaş, geri bildirim ve sözdizimi faktörleri, çalışmada önemli olan üç koşuldu. Sonuç olarak geri bildirim koşulunun doğruluk, başlama süresi, tuşlar arası basma süresi ve tamamlama süresi üzerinde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bulgular ayrıca geri bildirim durumu ve yaşın, doğruluk ve tamamlama süresi üzerinde bir etkisi olduğunu gösterdi. Kelime yapısı (sözdizimi) ve yaşın, doğruluk ve tuşlar arası basma süresi üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Yaşı daha büyük olan yetişkinlerin performansı, görsel mekansal eskizlere bağlı görevlere dayandığı zaman, cidi şekikde etkilenmiştir ve anlam taşımayan harf dizinleri yazıldığında da ciddi şekilde etkilenmiştir. Bulgular yaşlanmanın frontal lob hipotezine (West, 1996) göre tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Frontal Lob, Görsel Geri Bildirim, Yaşlanma, klavye yazımı en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Psychology en_US
dc.subject Developmental Psychology en_US
dc.subject Typing-Aging-Psychological aspects en_US
dc.subject Aging en_US
dc.subject Frontal Lobe en_US
dc.subject Typing en_US
dc.subject Visual Feedback en_US
dc.title The Effect of Age on Working Memory Processing: Insights from Typing en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Psychology en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record