Share Price and Macroeconomic Variables in Nigeria: A Granger Causality Approach

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Güngör, Hasan
dc.contributor.author Nadani, Abdulrahman Abdullahi
dc.date.accessioned 2020-02-24T13:13:40Z
dc.date.available 2020-02-24T13:13:40Z
dc.date.issued 2016-02
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Nadani, Abdulrahman Abdullahi. (2016). Share Price and Macroeconomic Variables in Nigeria: A Granger Causality Approach. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4342
dc.description Master of Science in Economics. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hasan Güngör. en_US
dc.description.abstract The objective of this study is to investigate the relationship between share price and macroeconomic variables in Nigeria using monthly variables from January 2001 to December 2014. Johansen cointegration test is employed to investigate if there is a possible long haul relationship between variables and vector error correction model (VECM) is used to see if thus the long run relationship exists between share price and the variables under study. Estimates reveal the existence one cointegration equation exists between share price and the macroeconomic variables under study. VECM exhibit long run relationship running from CPI, M2, EXR, OP, and INTR to SP and it‟s all statistically insignificant. Furthermore, unidirectional causality exist from OP to SP, SP to M2, SP to EXR, INTR to OP, OP to EXR, M2 to EXR, EXR to INTR and CPI to EXR. However, bidirectional causality exists from EXR to M2. Keywords: Share price, macroeconomic variables, cointegration and Granger causality en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmada amaçlanan hisse fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi Nijerya için Ocak 2001 – Aralık 2014 dönemi için aylık veriler kullanarak analiz etmektir. Johansen eş bütünleşim testi kullanılarak değişkenler arası uzun dönem ilişki olup olmadığı araştırılmış aynı zamanda Vektör Hata Düzeltme Modeli kullanılarak hisse fiyatları ve diğer değişkenler arasındaki olası uzun dönem ilişkinin varlığı test edilmiştir. Çalışma bulguları bir adet eş bütünleşme denkleminin hisse fiyatları ile çalışmada kullanılan diğer makroekonomik değişkenler arasındaki varlığına işaret etmektedir. Vektör Hata Düzeltme Modeli ise Tüketici Fiyat Endeksinden, İkincil Para Arzı (M2), Döviz Kuru (EXR), Petrol Fiyatlarına (OP) ve Uluslararası Ticaretten (INTR) Hisse Fiyatlarına doğru uzun dönem ilişkiye işaret etmektedir. Ne var ki bu ilişkilerin tamamı istatistiki açıdan güvenilmezdir. İlave olarak, petrol fiyatlarından hisse fiyatlarına, hisse fiyatlarından ikincil para arzına, hisse fiyatlarından döviz kuruna, uluslararası ticaretten petrol fiyatlarına, petrol fiyatlarından döviz kuruna, ikincil para arzından döviz kuruna, döviz kurundan uluslararası ticarete ve tüketici fiyat endeksinden döviz kuruna yönelik tek yönlü nedensellik ilişkisi karşımıza çıkmıştır. Öte yandan döviz kuru ile ikincil para arzı arasında çift yönlü nedensellik karşımıza çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Hisse fiyatları, makroekonomik değişkenler, eşbütünleşme ve Granger nedenselliği. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University EMU - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Economics en_US
dc.subject Nigeria-Economic Growth en_US
dc.subject Economic Conditions and Development-Nigeria en_US
dc.subject Share price en_US
dc.subject macroeconomic variables en_US
dc.subject cointegration and Granger causality en_US
dc.title Share Price and Macroeconomic Variables in Nigeria: A Granger Causality Approach en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record