Propositional Logic for Knowledge Representation and Formalization of Reasoning

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aliyev, Rashad
dc.contributor.author Rasol, Kurdman Abdulrahman
dc.date.accessioned 2020-06-16T07:40:35Z
dc.date.available 2020-06-16T07:40:35Z
dc.date.issued 2017-06
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Kurdman, Abdulrahman Rasol. (2017). Propositional Logic for Knowledge Representation and Formalization of Reasoning. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Mathematics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4352
dc.description Master of Science in Applied Mathematics and Computer Science. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Mathematics, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Rashad Aliyev. en_US
dc.description.abstract The purpose of this master thesis is to investigate the basic concepts of propositional logic for knowledge representation and formalization of reasoning in Artificial Intelligence. The different properties of logical propositions are discussed. The basic and derived logical connectives are used to establish the compound statements, and the truth tables are constructed to investigate the properties of logical connectives. Such propositions as tautology, satisfiability, contradiction, contingency, logical entailment and logical equivalence are analyzed. Three algebraic normal forms - negation normal form, disjunctive normal form and conjunctive normal form are studied. Horn clauses are implemented. Two forms of valid inferences as modus ponens and modus tollens are considered. Some examples are provided to better understand the main properties of propositional logic. Keywords: Propositional Logic, Logical Connectives, Normal Forms, Horn Clauses, Modus Ponens, Modus Tollens en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu tezin amacı önermeler mantığının yapay zeka alanında bilgi gösterimi ve akıl yürütme biçimselliştirmesi için temel kavramları incelemektir. Mantık önermelerinin farklı özellikleri tartışılır. Temel ve türetilmiş mantık bağlaçları kullanarak bileşik önermeler oluşturulur, ve doğruluk tabloları kurarak mantık bağlaçlarının özellikleri araştırılır. Totoloji, tatmin edilebilirlik, çelişki, beklenmedik durum, mantıksal gerektirme ve mantıksal denklik gibi önermeler incelenir. Üç cebirsel normal form - olumsuzluk normal formu, ayırıcı normal formu ve bağlayıcı normal formları irdelenir. Horn cümlecikleri uygulanır. Modus ponens ve modus tollens gibi iki geçerli sonuç çıkarma yöntemleri incelenir. Önermeler mantığının daha iyi anlaşılması için bazı örnekler verilir. Anahtar Kelimeler: Önermeler mantığı, Mantık bağlaçları, Normal formlar, Horn cümlecikleri, Modus Ponens, Modus Tollens en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU). Doğu Akdeniz Universitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Mathematics en_US
dc.subject Applied Mathematics and Computer Science en_US
dc.subject Knowledge representation (Information theory) - Reasoning en_US
dc.subject Propositional Logic en_US
dc.subject Logical Connectives en_US
dc.subject Normal Forms en_US
dc.subject Horn Clauses en_US
dc.subject Modus Ponens en_US
dc.subject Modus Tollens en_US
dc.title Propositional Logic for Knowledge Representation and Formalization of Reasoning en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Mathematics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record