Effect of Occupant Behavior on Thermal Comfort in EMU Student Accommodation Units: Kamacioglu and Prime Living Dormitories

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vural, Sadiye Müjdem
dc.contributor.author Eslamnoor, Nikan
dc.date.accessioned 2020-06-16T08:40:20Z
dc.date.available 2020-06-16T08:40:20Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Eslamnoor, Nikan. (2018). Effect of Occupant Behavior on Thermal Comfort in EMU Student Accommodation Units: Kamacioglu and Prime Living Dormitories. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4368
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Sadiye Müjdem Vural. en_US
dc.description.abstract The climate change and the subject of energy efficiency to overcome the man-made harms to our environment are of very important issues today. The building sector and especially the accommodation sector by using energy and their inefficiency in doing so contribute a lot to the existing problem. Many strategies and methods can be applied to reduce the energy consumption rate in buildings and houses but first the main factors and energy consuming elements in a building must be underlined. Among these buildings, dormitories are between the important ones as they accommodate certain range of occupants in terms of age and activity and also their occupational pattern. On the other hand, in the existing studies the importance of student accommodations are overlooked. This study tries to identify some major factors in the energy consumption of a building, by literature review of the latest publications, and then investigating them in a field study which in this study are Kamacıoğlu dormitory and Prime Living dormitory in EMU campus, finally in the analysis of the results the main weak points of the field study in terms of physical and occupant characteristics are shown and some suggestions are given to the existing problems. Keywords: Energy Crisis, Climate change, Energy efficiency, Occupant behavior, Dormitories en_US
dc.description.abstract ÖZ : İklim değişikliği ve enerji verimliliği konusu insanların çevreye verdikleri hasarların üstesinden gelmek amacıyla gündemin en önemli konularının içinde yer alıyorlar. Bina sektörü ve özellikle mesken ve yerleşim sektörü, etkinsiz bir şekilde enerji kullanım nedenleriyle mevcut olan problem ve sıkıntıları daha da kötüleştirmede önemli payı olmaktadır. Bu problemi farklı yaklaşımlar ve yöntemler ile karşılamak ve neticede enerji kullanma oranları düşürüle bilir, ama öncelikle binada olan önemli faktörler ve enerji kullanımını etkileyecek olan elemanlar altı çizilerek vurgulanmalıdır. Bina sektöründe Öğrenci yerleştirme binaları ve yurtlar özel bir genç etnik grubun sakin olduğu yerler olduğu için önemli binalar sayılıyorlar. Bu özel yurt sakinleri yas ve farklı enerji kullanımına yaklaşım ve davranışlarından dolayı yurtları diğer binalara göre farklı bir pozisyonda bırakıyorlar. Bugüne kadar enerji tasarruf konusunda yapılan araştırmalarda konut binaları ve özellikle yurtlar göz ardı edilmişler. Bu araştırma mevcut olan araştırmalar ve literatürleri inceleyerek, enerji tüketiminde ana faktörleri tanımlamaya çalışıp, ve ardından bulunan bilgileri DAÜ kampüsünde olan iki yurtta inceleyecektir. Sonuç olarak bulunan bilgileri analiz ederek, yurtlara olan zayıf noktaları bulup ve ardı sıra, bu problemleri alt etmeye önerilerde bulunuyor. Anahtar kelimeler: Enerji Krizi, İklim Değişikliği Enerji Verimliliği, Kullanıcı Davranışları, Öğrenci Yurdu en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture Department en_US
dc.subject Buildings--Energy conservation--Dormitories--Eastern Mediterranean University--Cyprus, North en_US
dc.subject Architecture and energy conservation en_US
dc.subject Sustainable buildings--Energy conservation en_US
dc.subject Work environment - Psychological aspects--Thermal conductivity--Thermal Comfort en_US
dc.subject Buildings--Environmental engineering--Architecture - Human factors en_US
dc.subject Buildings - Thermal properties--Architecture and climate en_US
dc.subject Interior lighting--Windows en_US
dc.subject Windows--Thermal properties en_US
dc.subject Energy Crisis en_US
dc.subject Climate change en_US
dc.subject Energy efficiency en_US
dc.subject Occupant behavior en_US
dc.subject Dormitories en_US
dc.title Effect of Occupant Behavior on Thermal Comfort in EMU Student Accommodation Units: Kamacioglu and Prime Living Dormitories en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record