Communication of Kazakh Students in EMU with Families through SNS: Facebook and Alternatives

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Sharipova, Aziza
dc.date.accessioned 2020-08-20T05:44:49Z
dc.date.available 2020-08-20T05:44:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Sharipova, Aziza. (2017). Communication of Kazakh Students in EMU with Families through SNS: Facebook and Alternatives. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4474
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Social Network Sites (SNS) are a great technological achievement that has expanded the daily interaction of people and turned the world into one big virtual platform for communication. One of the biggest advantages is that SNS have reduced the distance between people who are located in different parts of the world. This technological progress can be especially beneficial for students who left their parents‟ home to continue studying at the university. The use of SNS among young generation started to attract attention of scholars all over the world. However, there is small number of research about SNS as one of the communication tools between adolescents and their parents, especially as far as Kazakhstan is concerned. Therefore, the present study tries to find out whether Kazakh students at the Eastern Mediterranean University (EMU) communicate or not with their families on SNS while they are studying abroad. By adopting the Uses and Gratifications and Communication Privacy Management perspectives as the theoretical foundation, this research seeks to provide a better and more comprehensive understanding of Kazakh parent/child relationships through SNS. For this study, an online survey was conducted among 115 Kazakh students at EMU. The data suggests that along with Facebook, Kazakh students use alternatives to SNS. Moreover, they prefer to divide and use different platforms to communicate with families and friends. Since respondents are studying abroad, they don‟t feel like family member violate their privacy on Facebook. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sosyal Ağ Siteleri, insanların günlük iletişimine kadar uzanan ve dünyayı iletişim açısından büyük sanal platforma çeviren büyük bir teknolojik başarıdır. Sosyal ağ sitelerinin en önemli avantajlarından biri, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar arasındaki mesafeyi azaltmalarıdır. Bu teknolojik gelişim ana-babalarının ülkesini, üniversiteye devam etmek üzere terkeden öğrenciler için bilhassa faydalıdır. Sosyal ağ sitelerinin gençler tarafından kullanılması, dünyanın her yanındaki akademisyenlerin ilgisini çekmiştir. Ancak, ergenler ve ebeveyinleri arasında bir iletişim aracı olarak, özellikle de Kazak öğrencilerle ilgili pek az sayıda araştırma bulunmaktadır. Buna dayanarak, bu çalışma Doğu Akdeniz Üniversitesindeki (DAÜ) Kazak öğrencilerin, yurt dışında eğitim görürken aileleri ile iletişimde Sosyal Ağ Sitelirini kullanıp kullanmadıklarını araştırmaktadır. Kuramsal altyapı olarak Kullanımlar ve Doyumlar ve İletişimde Mahreniyet kurami perspektiflerini kullanarak, bu çalışma Sosyal Ağ Siteleri kullanımıyla ilgili Kazak anne/baba-çocuk ilişkisine daha iyi ve kapsamlı bir anlayış getirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma için, DAÜ‟deki 115 Kazak öğrenciye çevrimiçi bir anket uygulanmıştır. Veriler, Facebook‟un yanısıra Kazak öğrencilerin alternative Sosyal Ağ Sitelerini sosyalleşme gereksinimlerini karşılamada kullandıklarını ortaya koymaktadır. Dahası, öğrenciler farklı platformları kullanarak aile ve arkadaşları ile iletişimde bulunmayı tercih etmektedirler. Katılımcılar denizaşırı bir ülkede eğitim gördüklerinden, aile üyelerinin kendi özellerini Facebook‟ta ihlal ettiklerini hissetmemektedirler. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Social Media--Communication--Kazakh Students--Eastern Mediterranean University en_US
dc.subject SNS en_US
dc.subject Facebook en_US
dc.subject tertiary students en_US
dc.subject family communication en_US
dc.subject Uses and Gratification Theory en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.title Communication of Kazakh Students in EMU with Families through SNS: Facebook and Alternatives en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record