Design Considerations for Seating Furniture in Urban Spaces

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Farivarsadri, Guita
dc.contributor.author Alihan, Aysel
dc.date.accessioned 2020-08-21T10:41:41Z
dc.date.available 2020-08-21T10:41:41Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Alihan, Aysel. (2016). Design Considerations for Seating Furniture in Urban Spaces. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4501
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2016. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Guita Farivarsadri. en_US
dc.description.abstract Street furniture is important in urban texture in different ways. Street furniture and citizens/urban users have too critical relationship; we sit, eat, wait, collect our garbage, etc. But these are not the only functions they have. They also have important role in our cities' appearance. Unfortunately the subject has not been researched enough and the deserved interest has not yet been given to their very important items in our cities. Thus, the subject is worth studying thoroughly. Especially in Cyprus, people have had a habit of sitting in the streets to drink their coffee, have a chat with their neighbours, watching their kids, etc. until the characteristics of new neighbourhoods and new houses prevented them of doing so. In addition, the increasing car population makes it impossible to sit outside. Now urban public spaces are supposed to hold this role. They are supposed to be spaces for people to carry out social interactions. In such spaces the role of urban furniture, particularly seating elements, is very important. In terms of street furniture research, it is found that it is hard to find any research regarding seating furniture units. The aim of this study will be to investigate street furniture from different aspects such as functional requirements, ergonomics, safety, maintenance, etc. Special attention will be given to the role of street furniture in public spaces along with designs with respect to cultural and social aspects of a certain place. At the end, a framework for classifications of design criteria for this kind of furniture will be suggested. Keywords: Street Furniture, Seating furniture, ergonomics, posture, material, maintenance, proxemics, climate conditions, street, park, blue side, square/plazas. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Kent mobilyaları,şehir dokusu içerisinde, günlük yaşamımızda farklı ama önemli görevlere sahiptir; mesela onlara otururuz, üstlerinde yeriz, çöplerirmizi atarız, v.s. Önemli rolleri olduğu gibi, şehrin kimliğini de oluştururlar. Bu her yönüyle düşünülmesi, incelenmesi gereken mobilyalar, malesef yeterli değeri görmezler ve bu konuda yeterli dökümanı bulmak da kolay değildir. Bu tez, bu konuda başvurulabilecek kaynak kitaplardan biri olması için hazırlandı. Kıbrıs'ta da olduğu gibi dünyanın bir çok şehrin de insanlar sokakta oturma alışkanlığına sahipti. Apartmanların çoğalması; bireyselliğin önemkazanması; arabaların yarattığı kirlilik ve sokakları ele geçirmesi; sokak mobilyalarının hak ettiği değeri görmemesi gibi sebeblerden, insanlar sokaklardan kopartıldı. Malesef Kıbrıs'ta eskiden görülen sokakta oturup komşularla kahve içerek sohbet etme, sokakta oynayan çocuklara göz kulak olma alışkanlıkları günümüzde pek rastlanmaz. Bu birçok şehirde aynıdır. Şehir mekanlarında kamu alanları tasarımı; bu eksikliği tamamlamak, yeniden insanları bireysellikten kurtarmak, toplu aktivitelere teşvik etmek için çıkarılmış bir kavramdır. Kamusal alanları oluşturan, kent mobilyaları ve hatta en önernlisi de oturma elemanlarıdır. Ancak bu konuda yeterli araştırma bulmak mümkün değildir. Bu tezin amacı; kentsel dokuda oturma mobilyasını bir çok değişik açıdan, mesela fonksiyonel ihtiyaçlar, ergonomik, güvenlik, bakım vs. incelemektir. Kent dokusunda, sosyal ve kültürel yaklaşımlarla ilişkili olarak mekana ve kullanıcıya özel tasarım yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak, tasarım kriterleri gruplanarak ve özetlenerek bir tasarım için rehber liste önerilecektir. Anahtar kelimeler: Sokak mobilyası, sokakta oturma mobilyası, ergonometrik tasarım, oturma pozisyonu, mazleme, bakım, proxemics, hava koşulları, sokak, park, su kenarları, meydanlar. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Public Spaces-Architecture en_US
dc.subject Streets - Accessories-Outdoor furniture en_US
dc.subject Street Furniture en_US
dc.subject Seating furniture en_US
dc.subject ergonomics en_US
dc.subject posture en_US
dc.subject material en_US
dc.subject maintenance en_US
dc.subject proxemics en_US
dc.subject limate conditions en_US
dc.subject street, en_US
dc.subject park en_US
dc.subject blue side en_US
dc.subject square/plazas en_US
dc.title Design Considerations for Seating Furniture in Urban Spaces en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record