Livable Streets as an Essential Quality of Social Life: The Case of 15 Ağustos Boulevard (Larnaca Road) of Famagusta, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Riza, Müge
dc.contributor.author Mohammed, Najmaldin Hussein
dc.date.accessioned 2020-09-02T08:44:51Z
dc.date.available 2020-09-02T08:44:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Mohammed, Najmaldin Hussein. (2016). Livable Streets as an Essential Quality of Social Life: The Case of 15 Ağustos Boulevard (Larnaca Road) of Famagusta, North Cyprus. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4541
dc.description Master of Science in Urban Design. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2016. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Müge Riza. en_US
dc.description.abstract Livable street serves people of all ages in a variety of ways, and, particularly in residential areas, should do more than acting as a transportation route for automobiles. The engineering standards that are the basis of street design were mostly developed over the past half-century, and are primarily based upon highway principles that enable the flow of motor vehicle traffic. Modern urban planning and therefore engineering standards developed over the past half century have shifted the focus on motorized transportation, mainly concentrating on motorway principles that enable the flow of vehicular traffic. As a result, the defining purpose of streets built in the modern city during the motor age has merely been reduced to accommodate automobiles at the expense of all other potential transportation means such as biking and walking. Naturally, this situation has discouraged social interaction in public spaces leading to unlivable streets. On the contrary, the literature review conducted on the topic reveals that livable streets should serve people of all ages in a variety of ways, and, particularly in residential areas, should do more than simply transport automobiles. Consequently, this makes it necessary for urban designers come up with new ways of designing or upgrading streets in cities, ones which transform the streets into spaces that encourages social liveliness and establishes the street as a social place through walkable conditions that reflect a lively interaction. This study concentrates on highlighting principles and measures behind what makes a livable and attractive street as part of a potentially wider lively public space that becomes an integral part of the city. The aim is to discuss the importance of the livable street as a significant quality that enhances social life in public space and pinpoint the situations that create unlivable streets in need to establish attributes that change the streets into socially interactive public places. Another objective of the research is to regenerate principles and measures of a livable street so that social interaction in public space can be promoted to create public spaces with a sense of place. In order to be able to achieve this, the user’s perception of what makes a livable street has been examined in the research. This study is based on an inclusive literature review, structured questionnaire surveys, site surveys and observations on a selected case study –15 Agustos Boulevard (Larnaca Road) in Famagusta- which was assessed according to livable street criteria to highlight its existing problems and propose further solutions for its improvement. The results reveal that there are certain physical, functional and social problems which point out towards a lack of livability in the selected street space. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Yaşanabilir sokaklar her yaş grubundan insanlara hizmet veren, ve özellikle yerleşim alanlarında sadece otomobil kullanımını ön planda tutan bir sokak türü değildir. Son yarım yüzyıl içinde geliştirilmiş cadde tasarımının temeli olan mühendislik standartları, öncelikle motorlu araç trafiğinin akışını sağlayacak otoyol ilkelerine dayanmaktadır. Sonuç olarak, motorlu araç çağında, sokak tasarımını öncelikli belirleyen otomobil kullanımı olmuş ve diğer fonksiyonlar göz ardı edilmiştir. Son yarım yüzyıl içinde geliştirilen, çağdaş kentsel planlama ve dolayısıyla mühendislik standartları, araç trafik akışını sağlayacak otoyol ilkeleri üzerinde yoğunlaşarak, motorlu taşıt ulaşımını kolaylaştıran otoyol tasarımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Sonuç olarak, cağdaş şehirler, otomobil kullanımına öncelik verecek şekilde tasarlanmış ve diğer, bisiklet, yürüyüş ve benzeri ulaşım şekilleri göz ardı edilmiştir. Doğal olarak, bu durum kamusal alanlarda sosyal etkileşimi kısıtlamış ve sosyal açıdan yaşanılamaz sokaklar yaratmıştır. Ancak, konuyla ilgili yapılan literatür taramasında, yaşanabilir sokakların, özellikle yerleşim alanlarında, sadece otomobil kullanımına değil, tam tersine her yaştan insanlara çeşitli yönden hizmet verebilmesi gerekçesi ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak, kentsel tasarımcıların sosyal etkileşimi teşvik eden ve sokakları sosyal bir mekan olarak kabul eden kriterler aracılığıyla sokakları yeniden kugulanması gerekmektedir. Bu çalışma, yaşanabilir sokak ilkeleri ve önlemlerine vurgu yaparak, kentteki kamusal alanın önemli bir parçası haline gelmiş canlı sokakları irdelemektedir. Bu çalışmada amaç, yaşanabilir sokakların, kamusal alandaki sosyal yaşamı geliştirmek açısından önemini tartışmak ve sokakların sosyal etkileşimi kısıtalayan özelliklerini tespit ederek, sokakların sosyal mekanlara dönüşümü için gereken özellikleri tartışmaktır. Araştırmanın diğer bir amacı ise, öncelikle kamusal alanlarda ‘mekan hissi’ (sense of space) duygusunu vurgulayan, sosyal etkileşimi oluşturmayı amaçlayan ilkeleri ve önlemleri oluşturmaktır. Bu araştırma çerçevesinde, kullanıcının yaşanabilir sokak özellikleri konusundaki algısıda incelenmiştir. Bu amaçla konu ile ilgili kapsamlı bir literatür taraması, anket ve saha çalışması yapılmıştır. Buna bağlı olarak, Gazimağusa kentinde bulunan 15 Ağustos Caddesi (Larnaka Yolu), mevcut sorunları vurgulamak ve sokağı geliştirilmek acısından, yaşanabilir sokak kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, 15 Ağustos Caddesinde (Larnaka Yolu), fiziksel, fonksiyonel ve sosyal sorunlar olduğuna işaret etmekte ve yaşanabilir sokak kriterlerinin yeniden ele alınması gerektiğini göstermektedir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject City planning--Environmental aspects--Sustainable development--Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Planning--Environmental policy--Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Streets--Environmental aspects--Urban policy en_US
dc.subject Livable Street en_US
dc.subject Quality of life en_US
dc.subject Social interaction en_US
dc.subject Social activities en_US
dc.subject 15 Ağustos Boulevard (Larnaca Road) en_US
dc.subject Famagusta en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.title Livable Streets as an Essential Quality of Social Life: The Case of 15 Ağustos Boulevard (Larnaca Road) of Famagusta, North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record