Türkiye Perakende Sektöründe Kültürel Çeşitlilik ve Kurumsallaşma Üzerine Bir Keşifsel Araştırma

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor İslamoğlu, Mehmet
dc.contributor.author Durgut, Zekayi
dc.date.accessioned 2020-09-03T12:09:39Z
dc.date.available 2020-09-03T12:09:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Durgut, Zekayi. (2016). Türkiye Perakende Sektöründe Kültürel Çeşitlilik ve Kurumsallaşma Üzerine Bir Keşifsel Araştırma. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4566
dc.description Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne İşletme Yönetimi Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 2016. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Mehmet İslamoğlu. en_US
dc.description.abstract The domination of consumption by national and global brands, the transformation of consumers’ preferences and tastes from local to national and international products and flavours and the creation of large-scale retail organisations by advances in information and security technologies, have moved the bulk of the purchasing from local markets and bazaars to large retail chains. The routines, cognitive and behavioural norms, and cultural and institutional frameworks related to consumption, on the other hand, have evolved, albeit, too slowly, thereby giving rise, especially in developing countries such as Turkey, to a situation where retail managers had to conform to institutions of global retail organisations and had to cater to local consumption cultures at the same time. This study is an exploratory study, focusing on the experiences of managers who worked in a leading retail firm in Turkey, regarding the balancing of pressures of conforming to organisational institutionalisation and at the same time exercising flexibility to cater to local consumption patterns. Findings will form the basis of future studies, qualitative and quantitative alike, in this area. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Tüketimde ulusal ve global markalaşmanın egemenleşmesi, tüketicilerin tercih ve damak tadlarının da yerel boyuttan, ulusal ve global boyuttaki ürünlere ve lezzetlere endekslenmesi, bilişim ve güvenlik sistemlerinin çok büyük ölçekli perakende örgütlerini ekonomik kılması, batıdan sonra kalkınmakta olan ülke tüketicilerinin de alışverişlerinin çoğunu yerel satıcılar yerine perakende zincirlerinden yapmalarına yol açmıştır. Tüketicilerin daha önceki kalıplaşmış algıları, davranışları ve tüketimle ilgili kültürel özellikleri ise çok daha kurumsal ve yavaş değişen sosyal öğeler olduklarından, bilhassa Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerdeki yöneticiler, hem global örgütlere uygun şekilde kurumsallaşma, hem de yerel tüketim kültürlerini göz ardı etmemek zorunluluğunda kalmışlardır. Bu araştırma, Türkiye perakende piyasasında köklü ve büyük firmalarda yıllarca çalışmış olan yöneticilerin, örgütsel kurumsallaşma ile yerel farklılıkları göz önünde tutma arasında nasıl bir denge oyunu oynadıklarını ve müşteri ilişkileri açısından bu dengeyi gözetmenin önemini, keşifsel metotla incelemiş ve ileride yapılacak nitel ve nicel çalışmalara bir temel oluşturmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İşletme Yönetimi en_US
dc.subject Perakentecilik--Perakende Sektörü--Türkiye en_US
dc.subject Perakendecilik en_US
dc.subject Kültürel Çeşitlilik en_US
dc.subject Kurumsallaşma en_US
dc.subject Retailing en_US
dc.subject Cultural Diversity en_US
dc.subject Institutionalisation en_US
dc.subject İşletme en_US
dc.title Türkiye Perakende Sektöründe Kültürel Çeşitlilik ve Kurumsallaşma Üzerine Bir Keşifsel Araştırma en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record