Facebook Use for Political Campaigning in Nigeria for 2015 General Elections: Representation of Two Parties Campaigns

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ersoy, Metin
dc.contributor.author Onyeso, Benedict Chukwuamaka
dc.date.accessioned 2020-10-12T12:30:39Z
dc.date.available 2020-10-12T12:30:39Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Onyeso, Benedict Chukwuamaka. (2017). Facebook Use for Political Campaigning in Nigeria for 2015 General Elections: Representation of Two Parties Campaigns. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4627
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Metin Ersoy en_US
dc.description.abstract During the last election in Nigeria, different political parties made use of new media for their political campaign. They made use of websites, SMS, SNSs, online blog advertising, YouTube ad, to create what and how we should think about/or of them. The aim of this study is to examine how the two top political parties (APC and PDP) in Nigeria used Facebook for their political campaign during the 2015 presidential elections. Coding sheet was used to collect the data. The coding sheet revealed that there were 108 items collected from Facebook, ranged from January 1 to April 30. The population size of the study was particularly two parties – APC and PDP. The study made used of the quantitative content analysis. In order to make the study more scientific, the collected data was entered and analysed in SPSS as descriptive analysis. To make the study more comparative between the two political parties involved, a crosstabulation analysis were adopted. This study featured the propaganda theory in mass/new media, the public opinion theory and use and gratification theory, digital public sphere, as its theoretical framework. The study unveiled interesting facts and figures, and concluded that public opinion is not consciously observed by the electorates until it has achieved its aim. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Nijerya'daki son seçimler sırasında farklı siyasi partiler siyasi kampanyaları için yeni medyayı kullandılar. Web sitelerini, SMS'leri, SNS'leri, çevrimiçi blog reklamcılığını, YouTube reklamını kullanarak ne ve neleri düşünmemiz gerektiğini bizlere verdiler. Bu çalışmanın amacı, Nijerya'daki iki üst düzey siyasi partinin (APC ve PDP) 2015'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Facebook'u siyasi kampanyaları için nasıl kullandıklarını incelemektir. Verileri toplamak için kodlama sayfası kullanılmıştır. Kodlama tablosunda, Facebook'tan toplanan veriler 1 Ocak - 30 Nisan arasında değişen ve toplam 108 mesajdan oluşmaktadır. Araştırmanın nüfus büyüklüğü özellikle APC ve PDP olmak üzere iki partiydi. Çalışmada nicel içerik analizi kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS'de betimsel analiz olarak girilmiş ve analiz edilmiştir. Çalışmayı yer alan iki siyasi parti arasında daha karşılaştırmalı yapmak için, bir karşılaştırma (crosstabulation) analizi yapılmıştır. Bu çalışma, kitlesel ve yeni medyadaki propaganda teorisini, kamuoyu oluşturma teorisini ve kullanımını ve doyumlar teorisini, dijital kamusal alanı teorik çerçevesi olarak ele aldı. Araştırma, ilginç gerçekleri ve rakamları bulmuştur. Kamuoyunun seçmenler tarafından amacına ulaşıncaya kadar bilinçli olarak gözlenmediği ortaya çıktı. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Political participation--Technological innovations--Nigeria en_US
dc.subject Internet in political campaigns--Nigeria en_US
dc.subject Social Media--Facebook--Political aspects--Nigeria en_US
dc.subject New Media en_US
dc.subject Political Communication en_US
dc.subject Public Opinion en_US
dc.subject Digital Public Sphere en_US
dc.title Facebook Use for Political Campaigning in Nigeria for 2015 General Elections: Representation of Two Parties Campaigns en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record