Sagital Servikal Dizilim Bozukluğu Olan Masa Başı Çalışanlarda Klinik Pilates ile Ev Egzersiz Programlarının Etkinliği: Randomize Karşılaştırmalı Çalışma

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Angın, Ender
dc.contributor.author Hürer, Cemaliye
dc.date.accessioned 2020-10-13T08:52:36Z
dc.date.available 2020-10-13T08:52:36Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Hürer, Cemaliye. (2018). Sagital Servikal Dizilim Bozukluğu Olan Masa Başı Çalışanlarda Klinik Pilates ile Ev Egzersiz Programlarının Etkinliği: Randomize Karşılaştırmalı Çalışma. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4644
dc.description Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2018. Eş Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Handan Tüzün, Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Ender Angın. en_US
dc.description.abstract The aim of this study was to compare the effects of clinical pilates exercises (CPE) and home exercise program (HEP) on postural disorders (PD), the strength and endurance of the cervical muscles, cervical range of motion (ROM), pain intensity, functional disability, cervical joint position sense (JPS) and muscle shortness in desk workers with sagittal cervical disorientation. The participants (n=46) with sagittal cervical disorientation who work at private and public institutions, in the age range of 30-60 years were randomly divided into CPE and HEP groups. In addition, “Neck Health” seminar was given to both groups at the beginning of the exercise education. Photography method was used evaluate PD. Dynamometer (Hand Held Dynamometer; Lafayette Instrument Company, Lafayette, Indiana) was used to assess muscle strength of the cervical muscles. Biofeedback pressure unit (Stabilizer Pressure Biofeedback-Chattanooga Stabilizer) was used to asses strength and endurance values of the deep cervical flexors (DCF) The inclinometer (baseline bubble inclinometer) was used to evaluate the cervical ROM and the eyes open-closed JPS. Endurance tests were used to asses the cervical flexor and extensor muscles’ endurance. The cervical pain intensity during resting and activity were evaluated by Visual Analog Scale (VAS). The Neck Disability Index (NDI) was used to assess the functional disability. Pectoral muscle group and shoulder Adductor and İnternal rotator muscles shortness were evaluated by muscle shortness test. There was no difference between the groups in terms of cervical muscle strength, flexor and extensor muscle endurance, ROM, VAS, NDI and muscle shortness parameters after treatments (all p’s > 0,05). After treatment, craniovertebral angle, head tilt angle and cervicothoracic angle, DCF’s strength and endurance values were statistically significant in favor of CPE and sensetion of the closed eyes right JPS was significantly different in favor of the HEP (p<0,05). It was concluded that stabilization based CPE was important in correcting PD of desk workers with sagittal cervical disorientation and CPE and HEP were not superior to each other in other parameters and effective treatment approaches can be use in the rehabilitation programs. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, sagital servikal dizilim bozukluğu olan masa başı çalışanlarda klinik pilates egzersizleri (KPE) ile ev egzersiz programının (EEP) postüral bozukluklar, servikal kasların kuvvet ve enduransı, servikal eklem hareket açıklığı (EHA), ağrı şiddeti, fonksiyonel yetersizlik, servikal eklem pozisyon hissi (EPH) ve kas kısalıkları üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmaya 30-60 yaşları arasında özel ve kamu kurumlarında masa başında çalışan ve sagital servikal dizilim bozukluğu olan bireyler (n=46) randomizasyon programı ile KPE eğitimi ve EEP olarak iki gruba ayrıldı. Her iki gruba egzersiz eğitimine başlamadan önce farklı günlerde “Boyun Sağlığı” semineri verildi. Postüral bozuklukların değerlendirilmesinde fotoğraflama yöntemi kullanıldı. Dinamometre (Hand Held Dinamometre (HHD); Lafayette Instrument Company, Lafayette, Indiana) ile servikal kasların kuvveti, biofeedback basınç ünitesi (Stabilizer Pressure Biofeedback-Chattanooga Stabilizer) ile derin boyun fleksörlerinin (DBF) kuvvet ve enduransı, inklinometre (Baseline® Bubble Inclinometer) ile servikal EHA ve gözler açık-kapalı EPH, endurans testleri ile servikal fleksör ve ekstansör kasların enduransları değerlendirildi. İstirahat ve aktivite sırasındaki boyun ağrı şiddetleri Görsel Analog Skalası (GAS) ile fonksiyonel yetersizlik Boyun Disabilite İndeksi (BDİ) ile, Pektoral kas grubu ile omuz Adduktör ve İnternal Rotatör kaslarının kısalıkları kas kısalık testi ile değerlendirildi. Tedavi sonrası servikal kas kuvveti, fleksör ve ekstansör kasların enduransları, EHA, istirahat ve aktivitedeki boyun ağrı şiddeti, fonksiyonel yetersizlik ve kas kısalığı parametreleri yönünden gruplar arasında fark olmadığı (tüm p’ler > 0,05); kraniovertebral açı (KVA), baş tilt açısı (BTA) ve servikotorasik açı (STA), DBF’nin kuvvet ve endurans ölçümleri istatistiksel olarak KPE grubu lehine anlamlı (p<0,05) olduğu; gözler kapalı sağ rotasyon EPH’nin EEP grubu lehine anlamlı düzeyde farklı olduğu saptandı (p<0,05). Sagital servikal dizilim bozukluğu olan ve masa başında çalışan bireylerin postüral bozukluklarının düzeltilmesinde stabilizasyon temelli KPE’nin önemli olduğu, diğer parametreler üzerinde KPE ile EEP birbirine üstünlüğü olmadığı ve rehabilitasyon programında etkili tedavi yaklaşımları oldukları sonucuna varıldı. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Fizyoterapi ve Rehabilitasyon en_US
dc.subject Boyun Sağlığı en_US
dc.subject Servikal en_US
dc.subject Dizilim Bozukluğu en_US
dc.subject Baş Önde Postürü en_US
dc.subject Egzersiz en_US
dc.subject Klinik Pilates en_US
dc.subject Ev Programı en_US
dc.subject Cervical en_US
dc.subject Disorientation en_US
dc.subject Forward Head Tilt en_US
dc.subject Exercise en_US
dc.subject Clinical Pilates en_US
dc.subject Home Program en_US
dc.title Sagital Servikal Dizilim Bozukluğu Olan Masa Başı Çalışanlarda Klinik Pilates ile Ev Egzersiz Programlarının Etkinliği: Randomize Karşılaştırmalı Çalışma en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record