Cerrahi Hastalarında Amerikan Ağrı Derneği Revize Hasta Sonuçları Anketi’ nin Türkçe Geçerlik – Güvenirliği

EMU I-REP

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)