Measuring Customer Based-Brand equity, Evidence from Restaurants and Cafeterias Inside EMU Campus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Türmer, Mustafa
dc.contributor.author Dehkayei, Azadeh Delavar Rafiei
dc.date.accessioned 2020-10-23T07:06:45Z
dc.date.available 2020-10-23T07:06:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Dehkayei, Azadeh Delavar Rafiei. (2016). Measuring Customer Based-Brand equity, Evidence from Restaurants and Cafeterias Inside EMU Campus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4673
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2016. Supervisor: Prof. Dr. Mustafa Türmer. en_US
dc.description.abstract This study examines the practicality and applications of a customer-based brand equity model in the Eastern Mediterranean University restaurants and cafeterias. This research is based on design, methodology, and approach most common conceptual framework of brand equity. The study pursues a significant relationship between five dimensions of brand equity to find whether these dimensions are related to each other. Based on this idea, the aim of current thesis is to investigate the effects of brand equity components (brand awareness, brand image, brand quality, brand value and brand loyalty) on overall brand equity. This study is used to measure restaurants and cafeterias usage of the more than 200 university students and their senses. The purpose of this study is suggested as: high quality of brand equity to the managers for being update and finding their costumers’ needs. This study also provides insights about the understanding of Eastern Mediterranean University restaurants and cafeterias market consumers’ perceptions of overall brand equity and its dimensions. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma Doğu Akdeniz Üniversitesi restoran ve kafeteryalarının tüketici-temelli marka değerinin uygulanabilirliğini incelemektedir. Söz konusu inceleme en yaygın marka değeri kavramsal çerçevesinin tasarımı, metodolojisi ve tutumuna dayanmaktadır. Çalışmanın amacı marka değerinin beş boyutu arasındaki belirgin ilişkiye bakarak bu boyutların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu fikirden yola çıkarak, mevcut tezde marka değeri bileşenlerinin (marka bilinci, marka imajı, marka kalitesi, marka değeri ve marka bağlılığı) genel marka değeri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Ayrıca, yöneticilerin tüketici ihtiyaçlarını güncel bir şekilde takip ederek yüksek kalite marka sermayesine sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bahsi geçen çalışma 200’den fazla üniversite öğrencisinin okul içerisindeki restoran ve kafeteryalara karşı tutumunu değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi işletmelerinin genel marka değeri ve boyutları hakkındaki tüketici algısı konusunda görüş sağlamak amaçlanmaktadır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Brand Equity--Restaurants--Eastern Mediterranean University--(Cyprus, North) en_US
dc.subject Brand Equity en_US
dc.subject Customer-based Brand Equity (CBBE) en_US
dc.subject Brand Awareness en_US
dc.subject Brand Loyalty en_US
dc.subject Brand Image en_US
dc.subject Brand Value en_US
dc.subject Northern Cyprus en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.title Measuring Customer Based-Brand equity, Evidence from Restaurants and Cafeterias Inside EMU Campus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record