Kuzey Kıbrıs’ta Bulunan Alışveriş Merkezleri’nin Dijital Pazarlama İletişimi Kampanyaları ve Tüketici Davranışları

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaya, Anıl Kemal
dc.contributor.author Özen, Mürüde
dc.date.accessioned 2020-11-26T13:01:36Z
dc.date.available 2020-11-26T13:01:36Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Özen, Mürüde. (2018). Kuzey Kıbrıs’ta Bulunan Alışveriş Merkezleri’nin Dijital Pazarlama İletişimi Kampanyaları ve Tüketici Davranışları. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4772
dc.description İletişim ve Medya Çalışmaları Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2018. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Değişen pazar dinamikleri arasında, en önemlilerden biri olan tüketicilerin talep, istek ve beklentilerinin, her geçen gün değişmesi, şirketlerin bu duruma ayak uydurup pazarda var olmalarını daha da zorlaştırmıştır. Dolayısıyla kaliteli ürünler üretmek veya hizmetler sunmak bu noktada yeterli olmamaktadır. İnternet kullanımının yoğun olduğu pazarlarda artık geleneksel medya araçları kullanarak tüketicilere ulaşmaya çalışmak da bu noktada yetersiz kalmaktadır. Bu araştırmanın amacı Kuzey Kıbrıs pazarında gelişen alışveriş merkezlerine olan tutumun araştırılmasının yanısıra, alışveriş merkezlerinin de tüketiciye ulaşmak için uygulamış oldukları dijital pazarlama iletişimi kampanyalarını incelemektir. “Kuzey Kıbrıs’ta Bulunan Alışveriş Merkezlerinin Dijital Pazarlama İletişimi Kampanyaları ve Tüketici Tutumları” konu başlıklı araştırma konusu alanda ilk olup literatüre ve sektöre katkı sağlaması, araştırmayı önemli kılmaktadır. Kuzey Kıbrıs pazarında 3 farklı bölgede yer alan alışveriş merkezleri, City Mall (Gazimağusa), 1001 Airport Mall (Lefkoşa), Avenue Dereboyu (Lefkoşa) ve Girne Park (Girne) evreni oluşturduğundan nicel araştırma yöntemi kullanılarak tüketicilerinin tutumlarını ölçmek için anket yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın bir diğer kısmını oluşturan alışveriş merkezlerinin uygulamış oldukları dijital pazarlama iletişimi kampanyaları incelenmesinde bahsi geçen alışveriş merkezlerinin Facebook sayfalarına içerik analizi yöntemi uygulanacaktır. İletişimin etkilerinin hiyerarşik modeli çerçevesinde, kullanımlar ve doyumlar teorisi ile Maslow’un gereksinimler hiyerarşisi teorisi bu araştırmanın temelinde kullanılacak olan iletişim teorileridir. Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Tüketici Davranışları, Kuzey Kıbrıs’taki AVM’ler, Pazarlama İletişimi en_US
dc.description.abstract Among one of the most important market dynamics, change of consumers demands, wants and expectations with each passing day has made it harder for companies to survive in the market and keep up with these changes. Therefore, producing high quality goods and services is not sufficient at this point. In markets with rich internet usage, trying to reach out to the consumers with the use of traditional media tools falls short. Alongside the research on attitude towards the developing shopping centers in the North Cyprus’ market, the aim of this research is to analyze the digital marketing communications campaigns shopping centers utilized to reach the consumers. The research with the title “Shopping Centers Digital Marketing Communication Campaigns and Consumer Attitudes in North Cyprus” is the first in its field, so its contribution to the literature and the sector makes this research important. In the market of North Cyprus, shopping centers located in three different areas, City Mall (Gazimağusa), 1001 Airport Mall (Lefkoşa), Avenue Dereboyu (Lefkoşa) and Girne Park (Girne), makes up for the population, thus quantitative research method will be adopted, and questionnaires will be used to evaluate the consumers attitudes. In another section of the research, for the analysis of digital marketing campaigns utilized by the shopping centers, content analysis method will be used on the mentioned shopping centers Facebook pages.Within the frame of Communication’s effects hierarchical model, uses and gratification theory along with the Maslow need hierarchy theory are the communication theories that will be used in the basis of this research. Keywords: Digital Marketing, Consumer Behaviors, Shopping Centers in TRNC, Marketing Communications en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Dijital Medya-Pazarlama en_US
dc.subject Dijital Pazarlama en_US
dc.subject Tüketici Davranışları en_US
dc.subject Kuzey Kıbrıs’taki AVM’ler en_US
dc.subject Pazarlama İletişimi en_US
dc.subject Digital Marketing en_US
dc.subject Consumer Behaviors en_US
dc.subject Shopping Centers in TRNC en_US
dc.subject Marketing Communications en_US
dc.title Kuzey Kıbrıs’ta Bulunan Alışveriş Merkezleri’nin Dijital Pazarlama İletişimi Kampanyaları ve Tüketici Davranışları en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record