Ergonomic Considerations in Design of Workstations in Primary Schools

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Farivarsadri, Guita
dc.contributor.author Mohammadi, Shabnam
dc.date.accessioned 2021-01-05T08:48:42Z
dc.date.available 2021-01-05T08:48:42Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Mohammadi, Shabnam. (2018). Ergonomic Considerations in Design of Workstations in Primary Schools. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4789
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2018. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Guita Farivarsadri. en_US
dc.description.abstract Nowadays, schools have an important role in children’s lives because many students spend most of their day and childhood time there. On the other hand, as these school years are the years that children grow very fast and their bodies take shape, the furniture used in the primary schools can have serious effects on their body structures. Classroom furniture has changed during years according to important values such as student’s needs and their physical and psychological requirements. The importance of providing ergonomic furniture in the primary schools is widely accepted now. The ergonomic furniture provides students with a better chance to maintain a correct body posture while doing their tasks in the classrooms. The noticeable issue which should be considered in school furniture design particularly the workstations (composed of chairs and desks) is that they should support students’ bodies while attending in the classroom and doing all various kinds of tasks, to prevent further disorders such as back pain, pain in the wrists and neck region, and to reduce fatigue. Moreover, due to variations in body dimensions and proportions in different societies, the furniture designed for the children in one society might not be suitable for the others in another region. Thus, the design and selection of this furniture should be done very carefully and based on proper information. Unfortunately, not much researches are available to designers (as well as authorities) involved in the process of design and selection of this kind of furniture. This shortage of information is even more serious in relation to Turkish children and the suitable school furniture for them. This research concentrates on the importance of using ergonomics furniture for primary school students and the effects of it on the students’ learning and well-being. The purpose of this study is to expose proper ergonomic guidelines which help designers to design and create school furniture which improves students comfort, performance, and behavior. To achieve the above mentioned aims, all factors related to ergonomic workstations in schools such as posture, body measurements, safety, etc. were explored to create a theoretical base to characterize criteria which then were used to formulate a guideline to be used by the designers in this field. The checklist provides designers in Turkey and Cyprus with the necessary dimensions for design of workstations in this country’s primary schools. It also can help designers in other regions to find the proper school furniture dimensions for their target populations as well, based on anthropometric data of each region. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Günümüzde, okullar çocukların hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır, çünkü birçok öğrenci günlerinin çoğunu ve çocukluk zamanlarını burada geçirmektedir. Öte yandan, bu okul yılları çocukların çok hızlı büyüdükleri ve vücutlarının şekillendiği yıllar olduğundan, ilkokullarda kullanılan mobilyaların vücut yapıları üzerinde ciddi etkileri olabilir. Sınıf mobilyaları, öğrencilerin ihtiyaçları ve fiziksel ve psikolojik gereksinimleri gibi önemli değerlere göre yıllardır değişmiştir. İlkokullarda ergonomik mobilya temin etmenin önemi artık yaygın olarak kabul görüyor. Ergonomik mobilyalar öğrencilere sınıflarında görevlerini yaparken doğru vücut duruşunu sürdürmek için daha iyi bir şans sağlar. Okul mobilyası tasarımında özellikle dikkat edilmesi gereken dikkat çeken konu, (sandalye ve masalardan oluşan) iş istasyonlarında, öğrencilerin bedenlerine destek olurken, her türlü görevi yerine getirirken, sırt ağrısı gibi rahatsızlıkların önlenmesi için, öğrencilerin bedenlerini desteklemeleridir. Ayrıca, farklı toplumlardaki beden boyutlarındaki ve oranlarındaki farklılıklar nedeniyle, bir toplumdaki çocuklar için tasarlanan mobilyalar başka bir bölgedeki diğerlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, bu mobilyaların tasarımı ve seçimi çok dikkatli ve doğru bilgiye dayanarak yapılmalıdır. Ne yazık ki, bu tür mobilyaların tasarımı ve seçimi sürecinde yer alan tasarımcılar (ve yetkililer) için pek fazla araştırma bulunmamaktadır. Bu bilgi eksikliği Türk çocuklarına ve onlar için uygun okul mobilyalar açısından daha da ciddi. Bu araştırma, ilkokul öğrencileri için ergonomi mobilyalarının kullanılmasının önemi ve bunun öğrencilerin öğrenmesi ve iyi olma durumu üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tasarımcıların öğrencilerin konforu, performansı ve davranışlarını geliştiren okul mobilyalarını tasarlamalarına ve tasarlamalarına yardımcı olan uygun ergonomik kuralları ortaya koymaktır. Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için, okulda ergonomik iş istasyonları ile ilgili tüm duruş, vücut ölçüleri, güvenlik vb. faktörlerin, daha sonra tasarımcılar tarafından kullanılacak bir kılavuz oluşturmak için kullanılan kriterleri karakterize etmek için teorik bir temel oluşturduğu araştırılmıştır. Kontrol listesi, Türkiye'deki tasarımcılara bu ülkenin ilkokullarındaki iş istasyonu tasarımları için gerekli boyutları sağlar. Ayrıca, diğer bölgelerdeki tasarımcıların, her bölgenin antropometrik verilerine dayanarak, hedef popülasyonları için uygun okul mobilyaları boyutlarını bulmalarına da yardımcı olabilir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Human engineering--Workstations--School environment--Health aspects--Ergonomics en_US
dc.subject Primary school en_US
dc.subject furniture design en_US
dc.subject ergonomics en_US
dc.subject anthropometry en_US
dc.subject physical health en_US
dc.subject north Cyprus en_US
dc.title Ergonomic Considerations in Design of Workstations in Primary Schools en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record