Social Media as a Mechanism of Corresponding with Home Based Friends a Study of International Students in EMU

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Davies, Saheed Mohammed
dc.date.accessioned 2021-01-05T12:16:37Z
dc.date.available 2021-01-05T12:16:37Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Davies, Saheed Mohammed. (2018). Social Media as a Mechanism of Corresponding with Home Based Friends a Study of International Students in EMU. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4806
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Social media has continued to play a major role in the establishment and sustenance of relationship in many ramifications. The platform has helped in keeping friends and families together thereby breaking the walls of communication gap that might have existed. Social media is also used by students to keep in touch with their friends and families. This study seeks to find out the use of social media by university students in keeping in touch with their friends and families as well as its rolls as a digital medium of communication as against the conventional mobile communication. Using a quantitative methodology, the research randomly samples 351 post students of the Eastern Mediterranean University. Findings from this study indicate that majority of the students attest to the fact that they use social media to share information about the cultural values of their current base as well as use social media to strengthen the relationship that exists between them and their home based friends. Statistical findings in this study also indicate that male respondents use social media to discuss about their academic activities with their Home-based friends more than the females. Also results from a statistical analysis show that male respondents use social media to discuss about life challenges with their Home-based friends more often than female respondents in this study. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sosyal Medya birçok ilişkinin düzeninde ve sürekliliğinde büyük bir rol oynamaya devam etmektedir. Bu platform olası iletişim kopukluğu duvarlarını yıkarak arkadaşları ve aileleri bir arada tutmakta yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sosyal medya öğrenciler tarafından aileleri ve arkadaşlarıyla aralarındaki bağlantıyı sürdürmek için de kullanılmaktadır. Bu çalışma aileleri ve arkadaşlarıyla aralarındaki bağlarını koparmayan üniversite öğrencileri üzerinden sosyal medyanın kullanımını bulmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu çalışma geleneksel cep telefonu iletişimine karşı sosyal medyanın dijital iletişim ortamlarındaki rollerini çözmeyi amaçlar. Nicel yöntembilim kullanarak, araştırma, 351 Doğu Akdeniz Üniversitesi mezununu rastgele örnekleme dahil edilmiştir. Bu çalışmadaki bulgular, öğrencilerin çoğunluğunun sosyal medyayı kültürel değerleri hakkında bilgi paylaşmak ve kendi ülkelerindeki arkadaşları ile aralarındaki ilişkiyi güçlendirmek amaçlı kullandığını gösterip kanıtlar. Bu çalışmadaki istatistiki bulgular erkek katılımcıların kadınlara göre sosyal medyayı gelmiş oldukları ülkedeki arkadaşları ile akademik aktivitelerini tartışmak için daha sık kullandıklarını göstermektedir. Ayrıca, bu çalışmadaki istatistiksel analiz sonuçlarına göre erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre sosyal medyayı hayatlarındaki zorlukları geldikleri ülkelerdeki arkadaşları daha sık tartıştıklarını göstermektedir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Social Media--Communication--International Students--Eastern Mediterranean University--Cyprus, North en_US
dc.subject Social media en_US
dc.subject Facebook en_US
dc.subject Instagram en_US
dc.subject Home-based Friends en_US
dc.subject University en_US
dc.subject Students en_US
dc.title Social Media as a Mechanism of Corresponding with Home Based Friends a Study of International Students in EMU en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record