Yükseköğretimde Tanıtım Faaliyet ve Araçlarının Üniversite Öğrenci Tercihlerindeki Rolü: Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adiloğlu, Fatoş
dc.contributor.author Arslan, Doğuş
dc.date.accessioned 2021-01-05T12:22:55Z
dc.date.available 2021-01-05T12:22:55Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Arslan, Doğuş. (2018). Yükseköğretimde Tanıtım Faaliyet ve Araçlarının Üniversite Öğrenci Tercihlerindeki Rolü: Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4809
dc.description İletişim ve Medya Çalışmaları Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2018. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu. en_US
dc.description.abstract The dynamics of a consumer society direct institutional reflexes in accordance to changing conditions and developing technology which brings rapid consumption and a competitive environment. Communication in the information age firstly shows itself in the field education, making itself felt in the application of education marketing. Universities value promotional work in terms of reaching goals in a competitive environment. Promotional work varies as centers are created at universities to carry it out. Via promotional work, universities need to reach a certain position and carry out work that determines the identity of the institution. The success of such work is directly proportional with the amount of students the university gains. This study examines components of higher education in the TRNC and the structuring of universities with the primary aim of creating resources. It has been carried out with the aim of researching and evaluating the promotional activities carried out during university choice period with the aim of increasing the awareness of potential students in addition to promotional tools and the bond between prospective students and the university they are interested in. This thesis evaluates the promotional tools and channels used by students who registered to the Eastern Mediterranean University in the 2017-2018 Academic Year in order to examine the university’s communication regarding promotion. It aims to provide contextual and stylistic information and knowledge about promotion and marketing communication for the TRNC. The ongoing promotional activities of the Eastern Mediterranean University that aim to increase the intake of students were evaluated based on communication practices. This investigation uses quantitative research via the survey method. Surveys were carried out on 440 students (40 students from 11 different faculties) who registered to the Eastern Mediterranean University in the 2017-2018 Academic Year. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Değişen çevre koşulları ve gelişen teknoloji hızlı tüketim ve rekabet ortamını beraberinde getirmektedir. Tüketim toplumu dinamikleri kurumsal refleksleri bu doğrultuda yönlendirmektedir. Bilgi çağında iletişim kendini eğitim disiplinlerinde gösterdiği gibi uygulama olarak eğitim pazarlamasında da hissettirmektedir. Üniversitelerin rekabet ortamında hedeflerine ulaşmalarında tanıtım çalışmaları önemsenmektedir. Tanıtım faaliyetleri üniversitelerde merkezi birimlere dönüşürken uygulamalar çeşitlenmektedir. Fark yaratmak ve farkındalık oluşturmak açısından kurum imajı için belirleyici çalışmaların ne kadar yarar sağladığı tercih döneminde öğrenci tercih ve kayıt rakamlarıyla ilişkilendirilmektedir. Bu araştırma yükseköğretim sistemi çerçevesinde KKTC yükseköğretim bileşenleri ve üniversite yapılanmasını içermekte olup öncelikli olarak literatüre kaynak yaratmaya yöneliktir. Tez çalışmasında üniversite tercih dönemlerinde adayların farkındalığını arttırmak doğrultusunda yürütülen tanıtım faaliyetleri araştırılmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesine 2017-2018 yılında kayıt yaptıran öğrencilerin yararlandığı tanıtım araçları ve mecralar değerlendirilmiş olup sonuç olarak üniversitenin tanıtım konusundaki iletişim etkileşimi irdelenmiştir. Burada KKTC için içeriksel ve biçimsel olarak tanıtım ve pazarlama iletişimi kapsamında bilgi ve veri üretmek amaçlanarak iletişim stratejisine katkı sunmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin süregelen tanıtım faaliyetleri doğrultusunda yeni öğrenci alımını arttırmak amacıyla uyguladığı iletişim pratikleri, anket yöntemiyle nicel bir araştırma üzerinden değerlendirilmiştir. Anket çalışması Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 2017-2018 yılında kayıt yaptıran 11 farklı fakültede bulunan 40’ar toplamda 440 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada basit olasılıklı (rastgele) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Doğu Akdeniz Üniversitesi--Tanıtım ve Pazarlama en_US
dc.subject KKTC en_US
dc.subject Doğu Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.subject Üniversite Tanıtım Araçları en_US
dc.subject Yükseköğretim en_US
dc.subject Pazarlama İletişimi en_US
dc.subject İletişim ve Tasarım en_US
dc.subject TRNC en_US
dc.subject Eastern Mediterranean University en_US
dc.subject University Promotion Tools en_US
dc.subject Higher Education en_US
dc.subject Marketing Communication en_US
dc.subject Communication and Design en_US
dc.title Yükseköğretimde Tanıtım Faaliyet ve Araçlarının Üniversite Öğrenci Tercihlerindeki Rolü: Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record