Phytochemical Analysis and Biochemical Analysis of Washingtonia filifera Fruits and Seeds

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor İlktaç, Mehmet (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Gazi, Mustafa (Supervisor)
dc.contributor.author Uluçınar, Hatice
dc.date.accessioned 2021-01-05T13:06:24Z
dc.date.available 2021-01-05T13:06:24Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Uluçınar, Hatice. (2017). Phytochemical Analysis and Biochemical Analysis of Washingtonia filifera Fruits and Seeds. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Chemistry, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4811
dc.description Master of Science in Chemistry. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Chemistry, 2017. Co-Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mehmet İlktaç and Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Gazi. en_US
dc.description.abstract The investigation of antibacterial activities of natural plants is a potential guide for treating infectious diseases. Many years from now on, roots, fruits, seeds or leaves of natural plants have been used for medicinal agents. Therefore, natural plants have a wide range of pharmacological and biological activities such as antimicrobial, diuretics and anti-inflammatory functions. The main benefit of using natural sources is to decrease the side effects of synthetic drugs which are used for treatments. The aim of this research is to investigate antibacterial activities and antioxidant activities of Washingtonia filifera (California Desert Palm) seeds and fruits. The antibacterial activity of seeds and fruits were tested against Gram-positive (Staphylococcus aureus) and Gram-negative (Escherichia coli) pathogenic bacteria. The antioxidant activity was tested with ABTS+ radical scavenging activity assay and DPPH scavenging activity assay. The Washingtonia filifera was chosen as an investigation plant because there is no research or investigation yet about W. filifera’s antibacterial activities, antioxidant activities and its medicinal effects. The other reason is that W. filifera is found in most of the cities or villages in Cyprus. So, it is the plant that can be found easily and if there is any antibacterial activity or antioxidant activity, the plant can be used as a natural source for treatment of some diseases. Thus, this result may lead to design a new drug with using W. filifera seeds and fruits. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Doğal bitkilerin anti-bakteriyel aktivitelerinin incelenmesi, bulaşıcı hastalıkların tedavisinde potansiyel bir yol gösterici olmaktadır. Geçmişte de, doğal bitkilerin kökleri, meyveleri, tohumları ve yaprakları tıbbi olarak kullanılmaktaydı. Bu nedenle, doğal bitkiler geniş bir farmakolojik ve biyolojik aktiviteye sahiptirler, örneğin; anti-mikrobik, diyüretik ve iltihap giderici fonksiyonlar. Doğal kaynakları kullanmaktaki temel fayda, tedavilerde kullanılan sentetik ilaçların yan etkilerini azaltmaktır. Bu tezin amacı, California çöl palmiyesi olarak da bilinen Washingtonia filifera tohum ve meyvelerinin anti-bakteriyel ve antioksidan aktivitelerinin araştırılmasıdır. Tohum ve meyvelerin anti-bakteriyel aktivitesi Gram-pozitif (Staphylococcus aureus) ve Gram-negatif (Escherichia coli) patojenik bakterilere karşı test edilmiştir. Antioksidan aktivite, ABTS+● radikal süpürgeme aktivite ve DPPH● süpürgeme aktivite deneyleriyle test edilmiştir. Washingtonia filifera araştırma bitkisi olarak seçildi çünkü W. filifera’nın anti-bakteriyel, antioksidan ve tıbbi etkileriyle ilgili henüz bir araştırma ya da inceleme bulunmamaktadır. Bir diğer neden ise, W. filifera Kıbrıs’taki çoğu şehir veya köylerde bulunmaktadır. Bu yüzden, bitki kolayca bulunabilmektedir. Eğer anti-bakteriyel ya da antioksidan aktivite aktivitesi var ise bu bitki bazı hastalıkların tedavisinde doğal bir kaynak olarak kullanılabilir. Böylece, bu sonuç W. filifera’nın tohum ve meyveleri kullanılarak yeni bir ilaç tasarlamaya yol açabilir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Chemistry en_US
dc.subject Botany, Medical--Medicinal plants en_US
dc.subject Washingtonia filifera en_US
dc.subject antibacterial activity en_US
dc.subject antioxidant activity medicinal plants en_US
dc.title Phytochemical Analysis and Biochemical Analysis of Washingtonia filifera Fruits and Seeds en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Chemistry en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record