An Empirical Assessment of Challenges and Prospects of Architectural Heritage Reuse for Tourism: The Case of Old Town/Famagusat/TRNC

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alipour, Habib
dc.contributor.author Dehkordi, Seyedeh Nakisa Izadi
dc.date.accessioned 2021-01-06T06:27:50Z
dc.date.available 2021-01-06T06:27:50Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Dehkordi, Seyedeh Nakisa Izadi. (2018). An Empirical Assessment of Challenges and Prospects of Architectural Heritage Reuse for Tourism: The Case of Old Town/Famagusat/TRNC. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4825
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2018. Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract Architecture is one of the main pillars to the role of attracting tourist to a destination , architecture in its modern or ancient periods both structures are able to attract millions of tourist from across the globe and this will help boost social and economical feature of the destination. The aim of this study is to maintain and create awareness of the architectural attraction and how to preserve them for the next generations and promoting the importance of preserving the architectural site with the help of the community, by the help of the community we can reach original identity of the site (Chen, 2011). The researcher would to like to propose a recreational structure to the old city in Famagusta, North Cyprus how it can have a positive impact on many economical factors , a qualitative data analysis will be used to gather information and come up with a result for this research. Architects need to make buildings that are sustainable and adaptable to the environment and the surroundings, and having in mind the environmental factors that are in risk when building on a fragile land, water, pollution, energy efficiency, reducing waste and improving people’s productivity that’s why a sustainable plan for buildings is a crucial element to strongly consider. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Mimari, bir hedefe turist çekmenin ana sütunlarından biridir. Gerek modern mimarinin, gerekse eski dönemlere ait mimarinin dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti çekebilir olması, bulunduğu yerin sosyal ve ekonomik özelliğini artırmaya yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, mimari cazibeyi korumak ve devamını sağlamak için farkındalık yaratmaktır. Ayrıca, mimari alanların gelecek nesiller için korunmasında toplumun nasıl yardımcı olunabileceğinin önemine vurgu yapılması ve onların nasıl teşvik edileceğidir (Chen, 2011). Araştırmacı, bu araştırmanın sonucunu ortaya çıkarmak için Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentindeki eski bir rekreasyon yapısının, birçok ekonomik faktör üzerinde nasıl olumlu bir etkiye sahip olabileceği hakkında bilgi toplamış ve nitel veri analizi kullanmıştır. Mimarlar, çevreye uyum sağlayabilen sürdürülebilir yapılar yapmalıdırlar. Ayrıca, çevresi ve arazinin kırılganlığı, su, kirlilik, enerji verimliliği, atık azaltma ve insanların verimliliğini artırmada risk oluşturan çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak, binalar için sürdürülebilir bir plan, güçlü bir şekilde düşünülmesi gereken önemli bir unsurdur. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Architecture--Conservation and restoration--Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Tourism--Old Town--Famagusta--Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Historic Towns--Conservation and restoration--Tourism--Cyprus, North en_US
dc.subject Architectural heritage en_US
dc.subject reuse issues en_US
dc.subject tourism planning en_US
dc.subject case of old town/famagusta/TRNC en_US
dc.title An Empirical Assessment of Challenges and Prospects of Architectural Heritage Reuse for Tourism: The Case of Old Town/Famagusat/TRNC en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record