Financial Analysis of Wastewater Treatment Plant in Famagusta – North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Altıok, Ulaş
dc.contributor.author Ngoe, Nanje Frederick
dc.date.accessioned 2021-01-06T06:28:55Z
dc.date.available 2021-01-06T06:28:55Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Ngoe, Nanje Frederick. (2018). Financial Analysis of Wastewater Treatment Plant in Famagusta – North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4826
dc.description Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hasan Ulaş Altıok. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to explore the unit cost of treated wastewater that farmers may be willing to pay per cubic meter for irrigation purposes in other to give up the use of underground water. For this, an appraisal for the wastewater treatment plant was undertaken using the cost-benefit analysis approach. The appraisal assesses solely the financial and sensitivity analysis to enable an efficient long term feasibility and sustainability of the wastewater treatment plant. The financial analysis conducted shows that the FNPV of the treated wastewater plant is positive and significantly large enough to generate high returns on investment for the municipality. Therefore, we can say that, the treatment plant project is feasible and it will be able to generate sufficient cash flows. Also, based on the sensitivity analysis results, it appears that the variables under observations are not sensitive enough to affect the FNPV of the project. At the end of this study, it was found that farmers in Gazimagusa – North Cyprus are paying higher for purifying wastewater (0.39 euros per cubic meter) when compared to what is obtainable by farmers in the South Cyprus (0.15 EUR per cubic meter) of treated wastewater. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmanın amacı, çiftçilerin yeraltı su kullanımını vazgeçmek diğer sulama amaçlı metreküp başına ödemeye istekli olabilir arıtılan atıksu birim maliyetini araştırmaktır. Bununla birlikte, atık su arıtma tesisi bir değerlendirme maliyet-fayda analizi yaklaşımı kullanılarak yapılmıştır. değerlendirme sadece atıksu arıtma tesisinin etkin uzun vadeli fizibilite ve kalıcılığının sağlanması için mali ve duyarlılık analizi değerlendirir. gerçekleştirilen mali analiz arıtılmış atık su tesisinin FNPV pozitif ve belediye için yatırım yüksek getiri yeterli ölçüde büyük olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, arıtma tesisi projesi uygulanabilir, diyebiliriz ve yeterli nakit akışlarını oluşturmak mümkün olacak. Ayrıca, duyarlılık analizi sonuçlarına göre, o gözlemler altında değişkenler projenin FNPV etkileyecek kadar duyarlı olmadığını fark ettik. Kuzey Kıbrıs metreküp başına 0.15 Euro Güney Kıbrıs'taki çiftçiler tarafından elde olanlarla karşılaştırıldığında oldukça pahalı Arıtılmış atıksuyun metreküp başına 0.39 Euro ücret uygulanır - Bu çalışmanın sonunda, Gazimağusa'da çiftçiler bulunmuştur bir atık muamele edilmiştir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Banking and Finance en_US
dc.subject Water treatment plants--Wastewater Treatment Plant--Financial Analysis--Gazimağusa (Famagusta)--Cyprus, North en_US
dc.subject Investment Appraisal en_US
dc.subject Financial Analysis en_US
dc.subject Sensitivity analysis en_US
dc.subject Wastewater Treatment Plant en_US
dc.subject Gazimagusa - North Cyprus en_US
dc.title Financial Analysis of Wastewater Treatment Plant in Famagusta – North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record