Integrated Investment Appraisal of Water and Sanitation Projects: A Case of Senegal Water and Sanitation Project

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jenkins, Glenn Paul
dc.contributor.author Adesina, Precious Paul
dc.date.accessioned 2021-01-06T06:38:39Z
dc.date.available 2021-01-06T06:38:39Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Adesina, Precious Paul. (2019). Integrated Investment Appraisal of Water and Sanitation Projects: A Case of Senegal Water and Sanitation Project. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4829
dc.description Master of Science in Economics. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2019. Supervisor: Prof. Dr. Glenn Paul Jenkins. en_US
dc.description.abstract Senegal’s water supply coverage was 75 percent in 2004. Of the 75 percent of the total population. 64 percent of the rural population is covered, and 90 percent of the urban population has access to water. The figures are much lower with sanitation however, with only 33 percent coverage of the entire population of Senegal. Of the 33 percent, 17 percent of the rural population is covered and 57 percent of the urban population is covered. To further improve the water and sanitation sector of Senegal, especially in the rural areas, the African Development Bank (AfDB) decided to intervene with a series of engagement. The study is the appraisal of a water and sanitation project which is the first phase of the African Development Bank’s (AfDB) engagement in rural water and sanitation in Senegal. This initiative is directed towards ensuring that Senegal reaches the millennium development goals it signed up for. The intervention is structured such that it takes care of the water supply infrastructure, the sanitation infrastructure and the renewal of the unified framework of implementation. This study is an appraisal of this project, and the impact it has on all major stakeholders. The Cost-Benefit Analysis (CBA) done in this study employs the Integrated Investment Appraisal Approach (IIA) which typically includes the financial, economic, stakeholder and risk analyses of the project. Keywords: Water and sanitation sector, Senegal, African Development Bank, CostBenefit Analysis, Integrated Investment Appraisal Approach, Financial Analysis, Economic Analysis, Stakeholder/Distributive Analysis, Risk Analysis en_US
dc.description.abstract ÖZ: Senegal’in su temini kapsama alanı 2004’te yüzde 75’di. Toplam nüfusun yüzde 75’inden. Kırsal nüfusun yüzde 64'ü kaplıdır ve yüzde 90'ı kentsel kapsamlıdır. Rakamlar sanitasyonla çok daha düşük, ancak Senegal'in tüm nüfusunun sadece yüzde 33'ünü kapsıyor. Kırsal nüfusun yüzde 17'si kapsanıyor ve kentsel nüfusun yüzde 57'si kaplanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde Senegal'in su ve sanitasyon sektörünü daha da geliştirmek için Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) bir dizi müdahaleye müdahale etmeye karar verdi. Çalışma, Afrika Kalkınma Bankası'nın (AfDB) Senegal'deki kırsal su ve sanitasyonun ilk aşaması olan bir su ve sanitasyon projesinin değerlendirilmesidir. Bu girişim Senegal'in imzaladığı binyıl gelişim hedeflerine ulaşmasını sağlamaya yöneliktir. Müdahale, su temini altyapısı, temizlik altyapısı ve birleştirilmiş uygulama çerçevesinin yenilenmesi ile ilgilenecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu çalışmada yapılan Maliyet-Fayda Analizi (CBA), tipik olarak projenin finansal, ekonomik, paydaş ve risk analizlerini içeren Entegre Yatırım Değerlendirme Yaklaşımı'nı (IIA) kullanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Su ve sanitasyon sektörü, Senegal, Afrika Kalkınma Bankası, Fayda-Maliyet Analizi, Entegre Yatırım Değerleme Yaklaşımı, Finansal Analiz, Ekonomik Analiz, Paydaş / Dağıtım Analizi, Risk Analizi en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Economics en_US
dc.subject Water supply--Sanitation--Senegal en_US
dc.subject Water supply--Sanitation--Water resources development--Senegal en_US
dc.subject Water and sanitation sector en_US
dc.subject Senegal en_US
dc.subject African Development Bank en_US
dc.subject Cost-Benefit Analysis en_US
dc.subject Integrated Investment Appraisal Approach en_US
dc.subject Financial Analysis en_US
dc.subject Economic Analysis en_US
dc.subject Stakeholder/Distributive Analysis en_US
dc.subject Risk Analysis en_US
dc.title Integrated Investment Appraisal of Water and Sanitation Projects: A Case of Senegal Water and Sanitation Project en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record