Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Gelişimlerinin İncelenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gürşimşek, Ayşe Işık
dc.contributor.author Debeş, Ersin
dc.date.accessioned 2021-01-06T06:41:43Z
dc.date.available 2021-01-06T06:41:43Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Debeş, Ersin. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Gelişimlerinin İncelenmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4831
dc.description Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Okul Öncesi Eğitim Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek. en_US
dc.description.abstract Pre-school stage is crucial as it establishes the foundation of a child’s life. Thus, the education received at this stage becomes equally important which in turn, places a great responsibility on pre-school teachers. It is essential for pre-school teachers to develop their competencies and follow professional innovations. Having up-to-date knowledge and skills will enable offering contemporary education meeting the needs of the current global conditions. This study explored the professional development of pre-school teacher following their undergraduate graduations. The population of the study is all students who completed the Pre-School Teaching program in the education faculties of all universities in TRNC. The sample consists of 153 individuals who completed the Pre-School Teaching program at the Eastern Mediterranean University since 2009. This study adopts a quantitatie research design and made use of the Alumni Questionnaire designed and implemented previously by the Eastern Mediterranean University Alumni Communication and Career Research Directorate. SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) 22.0 was used for the analysis of the collected data. The findings of the study showed that 79% of the graduates do not pursue a postgraduate professional program and 69.3% of the graduates start working as pre-school teachers. Participants also stated that they are able to find jobs within the 0-3 months of their graduation. While 34% of the participants stated that they are satisfied with their income, 32.7% expressed their dissatisfaction regarding financial incomes. In general terms, the findings of the study show that majority of the participants are satisfied with the education they received during at undergraduate level; however, 34% of them were happy with the foreign language communication skills they gained at university whereas, 34.6% of them were not happy with that skill. Lastly, the participants stated that if given the chance, they would choose the same program again and would encourage others to receive the same knowledge and skills by studying in the same Pre-School Teaching program. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Okul öncesi dönem çok önemli olup çocuğun yaşamının temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu dönemlerde verilecek olan eğitimin önemi de oldukça artmaktadır. Bu sebeple okul öncesi öğretmenlerine de önemli görevler düşmektedir. Okul öncesi öğretmenlerin kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve mesleki yenilikleri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Yeniliklere uygun bilgi ve beceri birikimlerinin yapılması öğrenim görmekte olan öğrencilere çağdaş ve çağın gereksinimlerine göre en uygun eğitimin verilmesini sağlayacaktır. Bu araştırmada da okul öncesi öğretmenlerinin, mezuniyet sonrası mesleki gelişimleri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, KKTC’de Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği programında okuyup mezun olan tüm bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın Örneklemini ise, okul öncesi öğretmenliği programından mezun olan 153 birey oluşturmaktadır. Araştırmada nicel bir çalışma yöntemi ve daha önce Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü tarafından Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunlarına uygulanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) 22 kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunlarının %79’unun mezun olduktan sonra lisansüstü bir programa devam etmedikleri görülmüş olup, mezunların %69.3’ünün okul öncesi öğretmeni olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca katılımcıların mezun olduktan 0-3 ay içerisinde ilk işlerini buldukları sonucuna varılmıştır. Katılımcı mezunların %34’ü maaşlarından memnunken %32.7’si maaşlarından memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Çalışmanın sonucuna genel olarak bakıldığında mezunların üniversiteden almış oldukları eğitimden memnun oldukları fakat yabancı bir dilde iletişim konusunda %34’ünün memnun %34.6’sının memnun olmadığı görülmüştür. Son olarak mezunların okudukları bölümü tekrardan tercih etme durumları olsaydı yine aynı lisans programında eğitim almayı istediklerini, ayni ilgi ve beceriye sahip öğrencileri mezun oldukları Okul Öncesi Öğretmenliği Programında eğitim almaları konusunda teşvik edeceklerini de belirtmişlerdir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İlköğretim en_US
dc.subject Okul Öncesi Eğitim en_US
dc.subject Çocuk Gelişimi--Eğitim ve Öğretim en_US
dc.subject Mesleki gelişim en_US
dc.subject okul öncesi öğretmenleri en_US
dc.subject öğretmen yetiştirme en_US
dc.subject mesleki yeterlik en_US
dc.subject Professional development en_US
dc.subject pre-school teachers en_US
dc.subject teacher education en_US
dc.subject professional competency en_US
dc.title Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Gelişimlerinin İncelenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record