Discussion on Typo Morphological Approach and Baykal Neighborhood in Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uraz, Türkan Ulusu
dc.contributor.author Irani, Sanam
dc.date.accessioned 2021-01-06T07:53:07Z
dc.date.available 2021-01-06T07:53:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Irani, Sanam. (2017). Discussion on Typo Morphological Approach and Baykal Neighborhood in Famagusta. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4834
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.) -- Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Türkan Ulusu Uraz. en_US
dc.description.abstract Generally, the architecture of iconic buildings because of their unique characteristics has attracted much attention. Specially with the start of modernist era, design of individual iconic buildings gained more importance which is the product of certain famous architects that reveals some clues about these unconventional typologies. It should be noted that being unconventional is not only limited to iconic buildings with famous architects but it can also be found among the normal and ordinary buildings that form the majority of the structures in cities. In general, building typologies change over time influenced by the factors like socio-economic issues and needs of the users. These changes have not always taken place slightly and gradually, but sometimes are mutated under special circumstances such as irregular contextual issue and have caused the appearance of new typologies called mutated type. This thesis attempts to study and review unconventional apartment building typologies based on cooperative houses constructed in Baykal neighborhood in Famagusta city in the 60’s. To achieve this aim, by scanning and reviewing the development of typo morphological studies based on survey of the previous researches on this subject, the study will proceed to comprehend different typologies in terms of architectural characteristics and important components of morphology science in the field of urban issue. Therefore, the applied methodology in this thesis is adapted from the background information coming from synthesizing the methods of Caniggia and Conzen (famous theoreticians of typo morphology science) to review the evolution of unconventional apartment typology which are created by the added floors on the single storey cooperative houses over time, in terms of façade characteristics and urban factors, in addition, interior space organization and the changes that occurred in space arrangement are taken into consideration as well. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Özgün mimari karakterleri nedeniyle iconic binalar her zaman daha çok dikkat çeker. modernist çağın başında özellikle ünlü mimarlar tarafından tasarlanan bu tür binalar sıradışı tipolojik özellikleri nedeniyle araştırmacıların dikkatlerini çekmişlerdir. Ne var ki, sıradışı olmanın sadece iconic özellikleri ağır basan bu binalara ait bir özellik olmadığı daha sonraları farkedilmiş, artık kentlerin büyük bir kısmını olusturan sıradan binalarında bu özellikleri farklı düzeylerde taşıyabileceği anlaşılmıştır. Bina tipolojilerinde zamanla ortaya çıkan sosyo-ekonomik ve kullanıcı gereksinmelerine bağlı yavaş ve sürekli değişimlere karşılık; bazen de ani etkilerle ortaya çıkan ve diğerine kıyasla daha belirgin ve sıradışı değişimler gösteren yeni ve dönüşmüş tiplerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışma, Mağusa kentindeki Baykal bölgesinde 60’lı yıllarda inşaa edilen tek katlı ikiz bina tipolojisindeki kooperatif konutlarının sıradışı apartman tipololojilerine dönüşmesini araştırmayı amaçlar. Bu bağlamda, konuyla ilgili daha önce yapılmış teorik çalışmaları ve bunların üzerine temellenen typo morphologic çalışmaların gelişimini gözden geçirir. Bu yolla, biçim bilimde önemli bileşenler olan mimari karakterlere bağlı olarak ortaya çıkan farklı tipolojileri ve gelişimlerini kavramayı dener. Dolayısıyle bu tezde kullanılan yöntemin saptanmasında, iki ünlü kuramcı Caniggia ve Conzen’in yöntemlerinin sentezinden yararlanıldı. Tek katlı cooperative evlerine zaman içinde kat ilavesiyle olusan sıra dışı apartman tiplerinin gelişimi, sadece cephe karakterleri ve kentsel çevreye bağlı özellikler olarak değil; daha da ötesinde iç mekan organizasyonlarında zemin kattan farklı olarak ortaya çıkan değişiklikler ve bu bağlamda binalar arasında gözlenen çeşitlilikler üzerinden incelendi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject City and town life--Aşağı Maraş, Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Sociology, Urban--Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject City planning--Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Typo-Morphology en_US
dc.subject Unconventional Typology en_US
dc.subject Mutated Type en_US
dc.subject Apartment Building en_US
dc.subject Famagusta en_US
dc.title Discussion on Typo Morphological Approach and Baykal Neighborhood in Famagusta en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record