News Coverage of the Third Palestinian Intifada Through the Facebook Hashtag (#Alquds_Intifada)

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akter, Tutku
dc.contributor.author Swailem, Mustafa
dc.date.accessioned 2021-01-06T07:56:22Z
dc.date.available 2021-01-06T07:56:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Swailem, Mustafa. (2017). News Coverage of the Third Palestinian Intifada Through the Facebook Hashtag (#Alquds_Intifada). Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4836
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tutku Akter. en_US
dc.description.abstract On the first of October 2010, the third Palestinian intifada broke out in the face of Israeli forces, and since then hundreds have been killed, majority of them Palestinians. This study will address the role of social networking sites in this intifada, where Facebook was chosen as the most popular social networking sites in Palestine. Social networking sites were taking important during the intifada because of their widespread use by the Palestinians. They were used to transfer events and cover them by ordinary citizens. Things went even further when the incitement was used to resist the Israeli occupation and to carry out operations against Israeli forces. This study is based on the use of Palestinian publications in the 2016 website on Facebook to learn how to use social media sites to relay the news of the intifada, as well as the incitement to increase the strength of the intifada and to encourage young people to carry out operations against Israel. The study is based on the test of two media theories, the Diffusion of Innovations Theory and Uses and Gratifications theory. In addition, the quantitative methodology and method of content analysis were used in the study. The researcher developed a list of 384 publications which used #Alquds_intifada hashtag during 2016 as a sample of the study, analyzing its content and the speech used in it. The main findings of this study are that Facebook played a major role during the intifada, as the transfer of events related to the intifada and the practice of incitement had a significant impact on the ground. Through religious and inflammatory terms used increased acts of resistance. The indications are that the majority of the Palestinians who carried out operations were young people between 16-22 years, which explains their impact on the content of the media, which was presented through Facebook during the intifada. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Ekim 2010'un başında, üçüncü Filistin intifadı, İsrail kuvvetleri karşısında patlak vermiş ve o tarihten bu yana çoğunluğu Filistinli olmak üzere yüzlerce kişi öldürülmüştür. Bu çalışma, Filistin'deki en popüler sosyal medya platformu olarak seçilen Facebook’un bu intifada'daki rolünü ele alacaktir. Filistinlilerin yaygın şekilde kullandığı sosyal paylaşım siteleri intifada sırasında önemli bir yer tutuyordu. Sıradan vatandaşlar tarafından olayları aktarmak ve gizlemek için kullanıyorlardı. Teşvik, İsrail işgaline dirence ve İsrail kuvvetlerine karşı operasyonlar yürütmek için kullanıldığında işler daha da ilerledi. Bu çalışma, Facebook'un 2016 web sitesinde yer alan Filistinli yayınların, intifada'nın haberlerini aktarmak için sosyal medya sitelerini nasıl kullandığını öğrenmenin yanı sıra intifada'nın gücünü artırmak, genç insanları teşvik etmek ve İsrail'e karşı operasyonlar yürütmek üzere ele alınmıştır. Çalışma, iki medya kuramının, Yeniliklerin Yayılımı Teorisi ve Kullanımlar ve Doyumlar Teorisinin testine dayanmaktadır. Buna ek olarak, niceliksel metodoloji ve içerik analizi yöntemi de çalışmada kullanıldı. Araştırmacı, 2016 yılında çalışmanın bir örneği olarak analiz ettiği 384 yayın için #Alquds_intifada hashtagini kullanarak bir liste geliştirdi. Bu çalışmanın ana bulguları, intifada ile ilişkili bilgilerin aktarımı ve tahrik uygulamaları üzerinde etkili bir rol oynayan Facebook'un intifada'da açısından önemini vurgulamaktadır. Direniş eylemlerini arttıran dini ve kışkırtıcı terimlerin kullanılmasıyla, bulgulara göre operasyonları gerçekleştiren Filistinlilerin çoğunluğu, intifada sırasında Facebook aracılığıyla sunulan medyanın içeriği üzerindeki etkilerini açıklayan 16-22 yaş arasındaki genç insanlar olduğudur. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Politics--Palestine--Social Media en_US
dc.subject Diffusion of Innovations en_US
dc.subject Uses and Gratifications en_US
dc.subject Facebook en_US
dc.subject Al-Quds intifada en_US
dc.title News Coverage of the Third Palestinian Intifada Through the Facebook Hashtag (#Alquds_Intifada) en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record