Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tüketme Durumları Üzerine Bir Araştırma

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sarp, Tevhide Ziver
dc.contributor.author Demirel, Gözde
dc.date.accessioned 2021-01-06T07:58:27Z
dc.date.available 2021-01-06T07:58:27Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Demirel, Gözde. (2018). Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tüketme Durumları Üzerine Bir Araştırma. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4838
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2018. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Tevhide Ziver Sarp. en_US
dc.description.abstract The aim of this study was to determine the knowledge between university students who have taken nutrition education and those who have not, studying in Eastern Mediterranean University of Turkish Republic of Northern Cyprus, about probiotic foods and compare their probiotic food consumptions. The students who participated in the study were 259 in total, 137 of them from the Faculty of Health Sciences, Nutrition and Dietetics Department and 122 from the Faculty of Engineering. This study included the data of general characteristics of students, health problems related to nutrition, frequency of food consumption, eating habits, consumption of probiotic foods, frequency of probiotic food consumption and questions about probiotic food knowledge that were completed via an questionnaire by the researcher. Nutrition and Dietetics students had significantly higher scores in probiotic information questions than the students who were studying at the Engineering Faculty(p<0,05). There was no statistically significant correlation between the total scores of probiotics questions and the consumption quantities of probiotic products(p>0,05). According to these results, university students should have education and training to increase their consumption of probiotic foods in order to benefit from the positive effects of probiotic foods. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde beslenme eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinin probiyotik besinler hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek ve bu öğrencilerin probiyotik besinleri tüketme durumlarını saptayarak bunların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 259 öğrenci dahil edilmiştir. Bunların 137’si Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden, 122’si de Türkçe dilde eğitim veren Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında; öğrencilerin genel özellikleri, beslenmeye bağlı sağlık sorunları, besin tüketim sıklığı, beslenme alışkanlıkları, probiyotik besinlerin tüketilme durumu, probiyotik besin tüketme sıklığı ve probiyotik besinlere ilişkin bilgilerle ilgili sorulara yönelik veriler araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılarak bire bir görüşme yolu ile doldurulmuştur. Beslenme ve Diyetetik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin probiyotikler ile ilgili bilgi sorularından aldıkları puanlar, Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere göre istatistiki olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak bulunmuştur(p<0,05). Ancak probiyotikler ile ilgili bilgi sorularından aldıkları toplam puanlar ile probiyotik ürünleri tüketim miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar olmadığı saptanmıştır(p>0,05). Bu sonuçlara göre; üniversite öğrencilerinin probiyotik besinlerle ilgili bilgi düzeylerinin arttırılması için eğitim faaliyetleri ve seminerler düzenlenmelidir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Sağlıklı Beslenme-- en_US
dc.subject Probiyotik en_US
dc.subject Üniversite Öğrencileri en_US
dc.subject Beslenme Bilgisi en_US
dc.subject Tüketim Alışkanlıkları en_US
dc.subject Probiotics en_US
dc.subject University Students en_US
dc.subject Nutrition Knowledge en_US
dc.subject Consumption Habits en_US
dc.title Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tüketme Durumları Üzerine Bir Araştırma en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record