KKTC’deki Muhasebe Uygulamaları ile Uluslararası Muhasebe Standartları Arasındaki Farklılıkların Finansal Tabloların Sunumu, Stokların Muhasebeleştirilmesi ve Hasılatların Muhasebeleştirilmesi Açısından Kıyaslanması ve Bir Ticaret İşletmesinde Örnek Olay Çalışması

EMU I-REP

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)