KKTC’deki Muhasebe Uygulamaları ile Uluslararası Muhasebe Standartları Arasındaki Farklılıkların Finansal Tabloların Sunumu, Stokların Muhasebeleştirilmesi ve Hasılatların Muhasebeleştirilmesi Açısından Kıyaslanması ve Bir Ticaret İşletmesinde Örnek Olay Çalışması

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor İlkan, Mustafa
dc.contributor.author Kalaycıoğlu, Ata
dc.date.accessioned 2021-01-06T08:35:19Z
dc.date.available 2021-01-06T08:35:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Kalaycıoğlu, Ata. (2017). KKTC’deki Muhasebe Uygulamaları ile Uluslararası Muhasebe Standartları Arasındaki Farklılıkların Finansal Tabloların Sunumu, Stokların Muhasebeleştirilmesi ve Hasılatların Muhasebeleştirilmesi Açısından Kıyaslanması ve Bir Ticaret İşletmesinde Örnek Olay Çalışması. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4841
dc.description Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne İşletme Yönetimi Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 2017. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa İlkan. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to identify the differences between the International Accounting Standards and the Uniform Accounting System applied in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The accounting system applied by the Turkish Republic of Northern Cyprus has been explained and the comparison with International Accounting Standards has been included. Specified standards, Presentation of Financial Statements, Inventory Accounting and Revenue Recognition. Basic accounting concepts and principles that make up TDMS are included. In the harmonization, an example of operating company operations in the Turkish Republic of Northern Cyprus was analyzed and interpreted as a result of the harmonization of the financial tables. Subsequently, information on International Financial Reporting Standards was given and a sample presentation was made. Need for financial statements prepared to be comprehensible by all of the users were arisen as a result of globalization. International Financial Reporting Standards (IFRS) has become more spread to meet this need. IFRS made financial statements not only comprehensible and useful but also more transparent.In this study, financial statements based on Turkish Uniform Chart of Accounts are harmonized with IFRS. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmanın amacı Uluslararası Muhasebe Standartları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde uygulanan Tek Düzen Muhasebe Sistemi arasında uyumlaştırma sonucu meydana gelen farklılıkları tespit etmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uyguladığı muhasebe sistemi açıklanmış ve Uluslararası Muhasebe Standartları ile arasındaki kıyaslamaya yer verilmiştir. Belirlenen standartlar Finansal Tabloların Sunumu, Stokların Muhasebeleştirilmesi ve Hasılatın Muhasebeleştirilmesi standartlarıdır. Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ni oluşturan temel muhasebe kavram ve ilkelerine yer verilmiştir. Uyumlaştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde faaliyette olan örnek bir işletmenin, mali tabloları işletmeden alınarak uyumlaşma sonucu meydana gelen farklılıkların analizi yapılmış ve yorumlanmıştır. Takiben Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili bilgiler verilip, örnekli anlatım yapılmıştır. Küreselleşmeyle birlikte, finansal tabloların bütün kullanıcıların anlayabileceği bir şekilde düzenlenmesi ihtiyacı, ortaya çıkmıştır.. UFRS’nin kullanılmasıyla, finansal tablolar sadece anlaşılır ve kullanışlı değil aynı zamanda daha şeffaf hale gelmişlerdir. Bu çalışmada Tek Düzen Hesap Planı’na (TDHP) göre hazırlanan temel finansal tablolar, düzeltme kayıtları yapılarak, UFRS’ye uygun hale getirilmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İşletme en_US
dc.subject İşletme Yönetimi en_US
dc.subject Muhasebe Uygulamaları--Kıbrıs (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983-) en_US
dc.subject Uluslararası Muhasebe Standartları en_US
dc.subject Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en_US
dc.subject Envanter en_US
dc.subject Finansal Raporlar en_US
dc.subject International Acounting Standarts en_US
dc.subject Turkish Repuclic of North Cyprus en_US
dc.subject Inventory en_US
dc.subject Financial Statements en_US
dc.title KKTC’deki Muhasebe Uygulamaları ile Uluslararası Muhasebe Standartları Arasındaki Farklılıkların Finansal Tabloların Sunumu, Stokların Muhasebeleştirilmesi ve Hasılatların Muhasebeleştirilmesi Açısından Kıyaslanması ve Bir Ticaret İşletmesinde Örnek Olay Çalışması en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record