Assessing the Integrability of Environmental Impact Assessment and Construction Social Costs

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çelik, Tolga
dc.contributor.author Abdullah, Zanyar Omar
dc.date.accessioned 2021-01-06T10:43:41Z
dc.date.available 2021-01-06T10:43:41Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Abdullah, Zanyar Omar. (2018). Assessing the Integrability of Environmental Impact Assessment and Construction Social Costs. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Civil Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4843
dc.description Master of Science in Civil Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 2018. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Tolga Çelik. en_US
dc.description.abstract Every type of construction causes significant, and often unquantifiable, inconvenience and disruption for the general public and surrounding environment. These are termed social costs. Construction causative adverse impacts on the neighboring communities are known as the social costs. The construction activities in housing areas have negative effects on neighboring community, such as noise, air pollution, and disruption of the surroundings, closing of roads, detours, damaged facilities, and decreased quality of life for a period of time due to the execution construction projects. Many developing countries, such as Iraq, do not have clearly-defined building regulations and are thus unable to force contractors to mitigate the social costs of the developments. The exposure of nearby residents to these social costs depends, to a large extent, on existing building approval measures and regulations, which differ between countries and even occasionally between regions within countries. Therefore, developing countries like Iraq incur high social costs due to the looseness of their building regulations. This study aims to evaluate the integrability of environmental impact assessment and construction social costs. For that reasons, both qualitative and quantitative methods have been used. The questionnaires were about the adverse impacts of construction on public people to determine the rate of occurring construction social cost for fifteen projects which selected and the researcher interviewed a total of twenty-one voluntary participants by using semi-structured interview. The framework presented in this study provides a useful tool for the consideration of construction social costs in the conduct of an environmental impact assessment and thus, should be a subject of impact studies. This framework provides a link between the biophysical and social dimensions of construction impacts. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Inşaatlarlarin tum çeşitleri, kamuoyu ve çevre için önemli ve çoğunlukla kaçınılmaz, rahatsızlıklara ve bozulmalara neden olur. Bunlara sosyal malıyetler olarak adlandırılmış. Konut alanlarındaki inşaat faaliyetleri, gürültü, hava kirliliği, çevrenin bozukluğu, yol kapatılmaları, yol bozuklukları, ve tesisilerin hasar görmeleri ve uygulama inşaat projeleri nedeniyle yaşam kalitesinin düşmesi gibi çevere ve toplum üzerinde olumsuz etkilere neden olurlar. Irak gibi gelişmekte olan bazı ülkeler, açıkça tanımlanmış inşaat düzenleme kanunları olmadığından dolayi sosyal malıyetleri azaltmak icin mütehitleri zorlayamazlar. Çevredeki ınsanların bu sosyal maliyetlere maruz kalmaları, büyük ölçüde, ülkeler arası ve hatta bölgesel farklılıklar arz eden, mevcut inşaat kanun ve kural düzenleme yönetmeliklerine bağlıdır. Bu nedenle, Irak gibi gelişmekte olan ülkeler inşaat yönetmeliklerinin gevşekliği nedeniyle yüksek sosyal maliyetlere maruz kalmaktadırlar. Bu çalışma, çevresel etki değerlendirme ve inşaatların sosyal maliyetlerinin entegrasyonunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple, bu çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Anketler, inşaatın kamuoyunda seçilen on beş projenin inşaat maliyetinin belirlenmesindeki olumsuz etkileri ve araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme metoduyla toplam 21 gönüllü katılımcıyla röportaj şeklinde yapılmıştır. Bu çalışmada sunulan çerçeve, bir çevresel etki değerlendirmesi yürütülmesinde inşaatlaın sosyal maliyetlerinin değerlendirilmesi için yararlı bir araç sağlamakta ve bu nedenle etki araştırmaları konusu olmalıdır. Bu çerçeve, inşaat etkilerinin biyofiziksel ve sosyal boyutları arasında bağlantı oluşturmaktadır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Civil Engineering en_US
dc.subject Construction industry--Building Cost en_US
dc.subject Environmental Impact Assessment en_US
dc.subject Construction Social Costs en_US
dc.subject Construction Activities en_US
dc.subject Construction Impacts en_US
dc.title Assessing the Integrability of Environmental Impact Assessment and Construction Social Costs en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record