English Needs Analysis of Passport Control and Immigration Employees at Erbil International Airport

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shibliyev, Javanshir
dc.contributor.author Abdulla, Mazin Abubakir
dc.date.accessioned 2021-01-06T10:49:32Z
dc.date.available 2021-01-06T10:49:32Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Abdulla, Mazin Abubakir. (2018). English Needs Analysis of Passport Control and Immigration Employees at Erbil International Airport. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of English Language Teaching (ELT), Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4846
dc.description Master of Arts in English Language Teaching (ELT). Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Javanshir Shibliyev. en_US
dc.description.abstract This study aimed to explore the English language needs of Passport Control and Immigration Department employees at Erbil International Airport in the North of Iraq. The study adopted a mixed-method approach in its design. A total of 85 employees were surveyed through a questionnaire and 11 employees were also interviewed. The survey consisted of three sections namely the extent of use of the four main skills, level of difficulty experienced in the four main skills, and the extent the participants need to use each skill for specific tasks. The data were analysed through the SPSS program and statistical values such as mean, frequency and percentage were obtained. The findings of the study revealed that the employees used the two main skills of speaking and listening more than the other two skills of reading and writing. The participants of the study also stated that they experienced the most difficulty in speaking and writing skills. Further, the results obtained through the interviews showed that the employees were well aware of the role of English in their jobs and how they managed to deal with the difficulties they experienced while communicating with foreign passengers and travellers. The study concluded with some implications for other contexts and for the current and future employees working at Erbil International Airport. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, Kuzey Irak Erbil Uluslararası Havalimanı Pasaport Kontrol ile Göçmenlik ve Vize Dairesi çalışanlarının İngilizce dil ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın yöntemi olarak karma yöntem kullanılmıştır. Mevcut çalışmada toplamda 85 çalışan ankete katılmış olup, 11 çalışanla da yüz yüze görüşme yapılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır, bunlar; dört ana becerinin kullanımı, dört ana beceride karşılaşılan zorlukların derecesi, ve katılımcıların bu becerileri özel amaçlar için ne derecede kullanabildiği şeklindedir. Veriler, SPSS programı ile analiz edilmiş, ortalama, sıklık, ve yüzdelik gibi istatistiksel değerler elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları, çalışanların konuşma ve dinleme becerilerini, diğer iki beceri olan okuma ve yazmadan daha fazla kullandıklarını ortaya koymuştur. Araştırmaya katılanlar, en çok konuşma ve yazma becerilerinde zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, görüşme yoluyla elde edilen sonuçlar çalışanların tümünün, İngilizce'nin çalışma hayatlarında nasıl bir etkiye sahip olduğu konusunda bilinçli olduklarını ve yabancılarla iletişim kurarken karşılaştıkları zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini göstermiştir. Bu çalışma şu anda Erbil Uluslararası Havalimanı çalışanları ve degelecekteki çalışanları ile ilgili olarak çeşitli çıkarımlarda bulunmuştur. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject English Language Teaching (ELT) en_US
dc.subject English Language--English Needs--Employees--Erbil International Airport en_US
dc.subject Passport Control and Immigration (PCI) en_US
dc.subject Department employees en_US
dc.subject English language needs en_US
dc.subject Language skills en_US
dc.subject English for Specific Purposes (ESP) en_US
dc.title English Needs Analysis of Passport Control and Immigration Employees at Erbil International Airport en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Dept. of English Language Teaching en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record