Gazimağusa İlçesinde İkamet Eden 20-40 Yaş Arası Kadınların Obezite İle İlgili Önyargılarının ve Sağlıklı Beslenme Takıntılarının Değerlendirilmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kabaran, Seray
dc.contributor.author Ormancı, Neşe
dc.date.accessioned 2021-01-06T10:53:48Z
dc.date.available 2021-01-06T10:53:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Ormancı, Neşe. (2017). Gazimağusa İlçesinde İkamet Eden 20-40 Yaş Arası Kadınların Obezite İle İlgili Önyargılarının ve Sağlıklı Beslenme Takıntılarının Değerlendirilmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4847
dc.description Beslenme ve Diyetetik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2017. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Seray Kabaran. en_US
dc.description.abstract Ormancı, N. Evaluation of Women’s Obesity-Related Biases and Their Obsessed With Healthy Eating Who Between 20 and 40 Ages and Live in Famagusta. Eastern Mediterranean University, Health Sciences Faculty, Nutrition and Dietetic Master Thesis, Famagusta, 2016. In this study, obesity in women between the ages of 20-40 and was carried out to identify prejudices against the obsessed with healthy eating. The study data was conducted on May and July in 2016. Woman between the ages of 20 to 40 who reside in the district of Famagusta 475 and have been visiting in home or work place. Data were collected with face-to-face meetings. In virtue of questionnaires were evaluated participants' demographic information, general eating habits and eating behaviours. Moreover, individuals' biases against obesity to measure by GAMS-27 scale, also evaluated for orthorexic behaviour assessment were used by ORTHO-11. The average age of women are 30.67±6.08. The average of body mass index (BMI) is 24.68±5.01 kg/m². 21% of participants of the study have health problem that diagnosed by a doctor. The other participants (78.9%) do not have any health problem. The their average scores of ORTO-11 are 26.73±3.27. Furthermore, average score of GAMS-27 for results are 75.97±11.99. According to results of women's obesity bias scale are 26.1% biased, 48.0% prone to bias, 25.9% unbiased. When considering the obsession of healthy eating; 24.8% prone to orthorexia and 75.2% healthy were found. Unbiased and biased against obesity in women, in terms of bread consumption are statistically significant (p<0.05). The women of unbiased and biased BMI, waist and hip circumference, fat percentage, fat mass, percentage Sep, percentage with the amount of liquid and liquid are statistically significant (p<0.05). Prone to orthorexia individuals and healthy individuals in terms of bread consumption are statistically significant (p<0.05). Prone to orthorexia individuals and healthy individuals' waist circumference, hip circumference, BMI and muscle mass, amount of liquid are statistically significant (p<0.05). As a result of the study is recommended that further studies be done that could represent the society. en_US
dc.description.abstract ÖZ: ORMANCI, N. Gazimağusa İlçesinde İkamet Eden 20-40 Yaş Arası Kadınların Obezite İle İlgili Önyargılarının ve Sağlıklı Beslenme Takıntılarının Değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Tezi, Gazimağusa, 2016. Bu çalışma, 20-40 yaş arasındaki kadınların obeziteye karşın önyargılarını ve sağlıklı beslenme takıntılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma verileri Mayıs-Temmuz 2016 tarihleri arasında Gazimağusa ilçesinde ikamet eden 20-40 yaş arası 475 kadın ev veya iş yerlerinde ziyaret edilerek yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Katılımcıların anket formu ile genel demografik bilgileri, genel beslenme alışkanlıkları ve yeme davranışları değerlendirilmiştir. GAMS-27 ölçeği ile obeziteye karşı bireylerin önyargıları ölçülmüştür, ortorektik davranış değerlendirmesi için ORTO-11 ölçeği kullanılmıştır. Kadınların yaş ortalaması 30.67±6.08’dir. Beden kütle indeksi (BKI) ortalamaları 24.68±5.01 kg/m²’dir. Çalışmaya katılanların %21.1’inde doktor tarafından tanısı konulmuş sağlık sorunu varken %78.9’unun herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. ORTO-11 ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları 26.73±3.27’dir. GAMS-27 ölçek sonuçları için ortalama puan ise 75.97±11.99’dur. Kadınların obezite önyargı ölçeğinden aldığı puanlara göre %26.1’i önyargılı, %48.0’ı önyargıya eğilimli, %25.9’u önyargısız olarak bulunmuştur. Sağlıklı beslenme takıntılarına bakıldığında %24.8’i ortoresksiya eğilimli, %75.2’si sağlıklı olarak bulunmuştur. Obeziteye karşı önyargısız ve önyargılı olan kadınların ekmek tüketimi arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Önyargısız ve önyargılı kadınların BKI, bel ve kalça çevresi, yağ yüzdesi, yağ kütlesi, kas yüzdesi, sıvı yüzdesi ve sıvı miktarı arasında istatistiksel yönden anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Ortoreksiya eğilimli bireyler ile sağlıklı olanların ekmek tüketimleri arasında istatistiksel yönden anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Ortoreksiya eğilimliler ile sağlıklı olanların bel çevresi, kalça çevresi, BKI ve kas kütlesi, sıvı miktarı arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Çalışmanın sonucunda toplumu temsil edebilecek daha ileri çalışmalar yapılması önerilmektedir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Beslenme ve Diyetetik en_US
dc.subject Obezite en_US
dc.subject Obez Bireyler--Beslenme en_US
dc.subject Ortoreksiya Nervoza en_US
dc.subject Sağlıklı Beslenme Takıntısı en_US
dc.subject Obezite Önyargısı en_US
dc.subject Orthorexia Nervosa en_US
dc.subject Obsessed with Healthy Eating en_US
dc.subject Obesity Bias en_US
dc.title Gazimağusa İlçesinde İkamet Eden 20-40 Yaş Arası Kadınların Obezite İle İlgili Önyargılarının ve Sağlıklı Beslenme Takıntılarının Değerlendirilmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record