Analysis of Graphic Standard Regulations: the Case of Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atun, Resmiye Alpar
dc.contributor.author Tunçkan, Sertaç
dc.date.accessioned 2021-01-06T11:01:53Z
dc.date.available 2021-01-06T11:01:53Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Tunçkan, Sertaç. (2018). Analysis of Graphic Standard Regulations: the Case of Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4850
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2018. Supervisor: Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun. en_US
dc.description.abstract Cyprus issue has constituted a conflict by means of using distinctive implementations on the process of professional practices convenient by distinctive governmental organizations and proper professional organizations. During European Union membership process, above current professional implementations between North part and South part of Cyprus, the regulations and implementations should design according to the European Union standards under the aim of being European Union membership. Therefore, the architectural profession must be clear within the European Union rules in which Northern part of the Cyprus can renovate its existing architectural graphic standards accordingly in link and association with South part of the island. The architectural regulations and graphical standards are the pattern of language to express the architectural procedures and methodology, from design towards architectural practices. The thesis aimed to elaborate the gap in between both sides of Cyprus. For examining existing rules and architectural graphic standards in North and South parts of Cyprus, data was collected by literature review, sample projects, and interview survey in the case of North part and South part of Cyprus. This study will be organized in for chapter. In the first chapter, introduction is given. Than in the second chapter will show the theoretical information about architectural design processes and architectural drawings. Moreover, in the third chapter, the evaluation of architectural graphic standards in different periods of Cyprus, which is contain from British Colonial Period, Republic of Cyprus period, and the period of Cyprus today. Besides, in the same chapter, the European Union architectural graphic standards are also explained. Finally, conclusion and recommendations are given. The results from the comparison of the architectural graphic standards of Cyprus are show that, the standards of North Cyprus have some “gaps” and “advantages” for the adaptability to the architectural graphic standards of South Cyprus and also European Union Regulations. Such as; lack of system detail drawings and lack of presentation technique are examples for a gap of North Cyprus graphic standards. Moreover, more detailed drawing techniques and compatibility of the graphic standards with the Universal standards are examples for advantages of North Cyprus graphic standards. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Kıbrıs sorunu, farklı hükümet organları ve ilgili meslek organları tarafından uygulanan mesleki uygulamalar sürecinde farklı metot ve işlemlerin kullanılmasıyla bir sorun yaratmıştır. Avrupa Birliği üyelik sürecinde, adanın Kuzey ve Güney tarafları arasındaki mevcut mesleki profesyonel uygulamalar temel alınarak, kurallar ve düzenlemeler AB üyesi olma hedefi göz önüne alınarak AB standartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Bu nedenle, mimarlık mesleği, adanın kuzey kesiminin mimarlık çizim standartlarının Kıbrıs Rum kesiminin koordinasyonunda ve işbirliğinde Avrupa Birliği normlarına göre düzenlenebileceği anlaşılabilir olmalıdır. Mimari yönetmelikler ve mimari grafik standartları, tasarımdan uygulamaya doğru proje sürecini yansıtacak dil türüdür. Bu tez çalışması, Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’na kayıtlı profesyonel Mimarlar ile gözlem yapmayı amaçlamaktadır. Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'taki mevcut kuralların ve mimari grafik standartlarının analizi için, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'ta gözlem, literatür taraması ve mülakat yoluyla toplanan veriler değerlendirilecektir. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır, ilk bölüm giriş, ikinci bölüm ise mimari tasarım süreci ve mimari çizim hakkında teorik bilgiler yer almaktadır. Bir sonraki, üçüncü bölümde ise Kıbrıs’ın farklı dönemlerindeki mimari çizim örnekleri değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Sonuç kısmında ise elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler getirilecektir. Kıbrıs’taki mimari çizim standartlarının karşılaştırılması sonucunda, Kuzey Kırısın, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği Standartları uyumluluğu açısından eksiklikleri ve avantajları olduğu tespit edilmiştir. Bu eksikliklere, Kuzey Kıbrıs’taki mimari çizimlerde sistem detayı çiziminin ve farklı sunum tekniklerini bulunmaması örnek olarak verilebilmektedir. Öte yandan ise, Kuzey Kıbrıs’ta daha detaylı çizim tekniğinin aranışı ve dolayısıyla Evrensel standartlara uyumluluk kolaylığı, avantajlara örnek olarak verilebilir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Architectural drawing Standards--Cyprus, North--Cyprus, South en_US
dc.subject Adopting en_US
dc.subject Regulations en_US
dc.subject Graphic Standards en_US
dc.subject Architectural Drawing en_US
dc.title Analysis of Graphic Standard Regulations: the Case of Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record