Participation in Nigerian Blogosphere: An Assessment of Blog Readers’ Attitudes Towards Linda Ikeji’s Blog

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Elega, Adeola Abdulateef
dc.date.accessioned 2021-01-06T11:08:11Z
dc.date.available 2021-01-06T11:08:11Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Elega, Adeola Abdulateef. (2018). Participation in Nigerian Blogosphere: An Assessment of Blog Readers’ Attitudes Towards Linda Ikeji’s Blog. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4854
dc.description Doctor of Philosophy in Communication and Media Studies. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract This study investigates blog reading practices of blog readers, selection criteria, perception of blogs and traditional media in terms of credibility, perception of blog readers’ activities in terms of their importance to the blogging activity, blog reading motives and blog readers perception of other blog readers. Social Presence and Uses and Gratification Theories are used to explain blog reading motives and perception. The study adopts a quantitative research methodology and the population are Nigerian students enrolled in Eastern Mediterranean University, a public university in Turkish Republic of Northern Cyprus in the Fall 2016/2017 semester (N=1394). With a sizeable sample size (n=280), data analysis was carried out descriptively, comparatively and through correlational analysis. Results show that blog readers read all new entries whenever the launch of the URL of the blog. Blog readers select news based of the following criteria; education, information, tragedy, entertainment, gossip, comedy. The study shows that most blog readers believes that the blog is more credible than traditional media. Blog readers believe that they are important to the blogging activity. Following Uses and Gratification Theory, majority of the blog readers read blogs for intrinsic motivation. Following Social Presence Theory, this study found that most blog readers think that most commenters use a fake user ID to comment. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, blog okurlarının geleneksel medya ve blog seçme ve algılamalarını kredibilite, blog okurlarının blog aktivitisenin önemi ve blog okurlarıyla ilgili motiveleri araştırmaktadır. Blog okurlarının motivelerini ve algılarını açıklamakta Sosyal Varolma Kuramı ve Kullanımlar ve Doyumlar Kuramları kullanılmıştır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve çalışmanın evreni 2017-2018 Bahar döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı Nijeryalı öğrencilerdir (N=1394). Çalışmanın örneklemi (n=280) dir. Veri analizi betimle, karşılaştırma ve korrelasyon analizi yöntemleriyle yapılmıştır. Bulgular, blog okurlarının her bloğun URL’sindeki her yeni paylaşımı okuduklarını göstermektedir. Blog okurları haberi şu kritere göre değerlendirmektedir: eğitim, bilgi, trajedi, eğlence, dedikodu, komedi. Çalışma çoğu blog okurunun bloğun geleneksel medyadan daha kredible olduğuna inandıklarına işaret etmektedir. Blog okurları kendilerinin blog aktivitesi için önemli olduğuna inanmaktadırlar. Kullanımlar ve Duyumlar Kuramı ile ilgili, blog okurlarının çoğunun İçten gele motivasyonu vardır. Sosyal Varolma Kuramı ile ilgili, bu çalışma çoğu blog okurunun çoğu yorumcunun yorumlarında sahte kulanıcı kimliği kullandıklarını düşündüklerini göstermektedir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Eastern Mediterranean University Graduates--Students Loyalty en_US
dc.subject Blogs--Online authorship en_US
dc.subject Blog en_US
dc.subject Blog Readership en_US
dc.subject Linda Ikeji’s Blog en_US
dc.subject Nigeria en_US
dc.subject Uses and Gratification Theory en_US
dc.title Participation in Nigerian Blogosphere: An Assessment of Blog Readers’ Attitudes Towards Linda Ikeji’s Blog en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record