Adaptive Re-Use Approaches on Converted Museums in The Walled City of North Nicosia

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Başarır, Hacer
dc.contributor.author Mohamed, Nihad Ali Gafar
dc.date.accessioned 2021-02-24T13:19:13Z
dc.date.available 2021-02-24T13:19:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation Mohamed, Nihad Ali Gafar. (2016). Adaptive Re-Use Approaches on Converted Museums in The Walled City of North Nicosia. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4876
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2016. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Hacer Başarır. en_US
dc.description.abstract Buildings can live much older than human beings thus, the adaptation of existing buildings into new uses have been widely spread around the world. However, architectural heritage buildings have many significant values such as the picturesque, architectural and cultural values. In addition to, financial and social values which constitutes an important resource for whole humanity. Although these heritage buildings could be used for different functions other than the original use that they were specially designed for, the reconciliation of conservation needs with the contemporary development should be well balanced. The process of conservation through adaptive re-use, then can offer a new life for the existing buildings, while at the same time proving the continuity of their significant values. This thesis aims to contribute to the adaptation of heritage buildings, especially the domestic ones into museums, by considering both the internationally accepted documents of architectural conservation and also contemporary museology principles and necessities in museum design .The argument of this thesis is evaluated and adopted through four case studies from the Walled City of North Nicosia , which constitutes all the converted museum from domestic uses; namely the Dervish Pasha Mansion , the Eaved House , the Lusignan House and Dr. Fazil Küçük Museum. The main research question here is how to adapt existing buildings, originally built for domestic purposes, into a museum successfully, for this purpose. Qualitative research methods are employed through on-site investigations and document surveys of explicit case studies, and through literature reviews on the main research topics ; conservation through adaptive re-use and museum design. The findings of this research proves formulating a special set of guidelines reconciling both the internationally accepted principles of adaptive reuse and principles on the contemporary requirement of museums design, which can be applied for the evaluation of any such case for the success of the adaptation process, and can be used by all parties involving this process, such as the responsible architects and authorities. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Yapılar insanlardan daha uzun ömre sahip olduklarından dolayı yeniden kullanımları tüm dünyada yaygın hale gelmiştir. Ancak tarihi binaların yadsınamayacak derecede önemli görsel, mimari ve kültürel değerleri vardır. Tüm bu değerlere finansal ve sosyal değerler de eklenince tüm insanlık için çok önemli bir kaynak oluşturmaktadırlar. Her ne kadar da bu tip binalar, zaman içerisinde orijinal işlevleri dışında başka fonksiyonlar için de kullanılabilseler de, tüm bu değerlerin korunması ile çağdaş ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan gelişmelerin dengelenmesi gereklidir. Yenileme yolu ile mimari koruma süreci ancak bu şekilde mevcut binalara yeni bir hayat verebilmekte ve ayni zamanda sahip oldukları değerlerin geleceğe taşınmasına araç olabilmektedir. Bu tezin amacı mevcut kültürel miras yapılarının, özellikle konutsa yapıların, hem uluslararası kabul gören mimari koruma ile ilgili belgeler, hem de çağdaş müzecilik anlayışları göz önünde bulundurularak müze fonksiyonuna dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, bu araştırma için Kuzey Lefkoşa Kaleiçi‟nde yer alan, tarihi konut yapısı olup sonradan müzeye dönüştürülen tüm yapılar çalışma alanı olarak seçilmiştir; bunlar Derviş Paşa Konağı, Saçaklı Ev, Lüzinyan Evi ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi yapılarından oluşmaktadır. Buradaki esas araştırma konusu „Mevcut konutsal yapıların nasıl başarılı bir şekilde müze fonksiyonuna dönüştürülebileceğinin. İrdelenmesidir. Buna bağlı olarak, araştırmanın metodolojisi nitel araştırma metotlarından oluşmaktadır; yerinde gözlem ve alan çalışmaları ile ilgili belgelerin incelenmesi, ve ana araştırma konuları olan yenileme yolu ile mimari koruma ve çağdaş müze tasarımları konularında yapılan literatür taramalarından oluşur. Bu tezin bulguları, uluslararası kabul gören, yenileme yolu ile mimari koruma prensiplerinin; çağdaş müze tasarımları gereklilikleri ile bir araya geldiği bir formülün mümkün olduğunu göstermiş ve bu formülün bu konu ile ilgili farklı alan çalışmalarını değerlendirmekte kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Bu formül konu ile ilgili tüm paydaşların kullanımı için ortaya konulmuştur. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Architecture--Conservation and restoration--Nicosia (Cyprus, North) en_US
dc.subject Museum buildings en_US
dc.subject Art museum architecture en_US
dc.subject Adaptive re-use en_US
dc.subject historic domestic buildings en_US
dc.subject museum design principles en_US
dc.subject values of conservation en_US
dc.subject North Nicosia en_US
dc.title Adaptive Re-Use Approaches on Converted Museums in The Walled City of North Nicosia en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record