Tahsin Yücel’in “Mutfak Çıkmazı ve Bıyık Söylencesi” Romanlarının Söylem Çözümlemesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaya, Emel
dc.contributor.author Taşdelen, Uğurcan
dc.date.accessioned 2021-03-04T13:45:52Z
dc.date.available 2021-03-04T13:45:52Z
dc.date.issued 2019-09
dc.date.submitted 2019-09
dc.identifier.citation Taşdelen, Uğurcan. (2019). Tahsin Yücel’in “Mutfak Çıkmazı ve Bıyık Söylencesi” Romanlarının Söylem Çözümlemesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4890
dc.description Türk Dili ve Edebiyatı Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2019. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Emel Kaya. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Tezimizin konusu, Tahsin Yücel’in “Mutfak Çıkmazı (1660)” ve “Bıyık Söylencesi (1995)” romanlarında söylem çözümlemesidir. Amacımız; ortak konulara sahip olan iki romanı söylem çözümleme teknikleriyle inceleyerek romanların alt metnini (derin yapıyı) gün yüzüne çıkarmaktır. Bu tezde, üç bölüm açarak ilk bölümde söylem çözümlemesine dair bilgiler verdikten sonra romanların künyeleriyle birlikte kısa özetlerine yer verdik. İkinci bölümde ise yayım tarihleri göz önünde bulundurularak romanları sırasıyla söylem çözümlemesi teknikleriyle inceledik. Romanlarda dilbilimsel inceleme, anlambilimsel inceleme, sözcük kavram alanı incelemesi, sözcükbilimsel inceleme ve metinsellik ölçütlerine göre incelemeler yaptık. Son bölümde ise, iki roman arasındaki ortak yönleri göz önüne alarak ve elde ettiğimiz verilerdeki örneklere göndermelerde bulunarak yazarın metni yazmadaki amacını, metni oluşum sürecinde rol oynayan faktörleri, metnin derin yapısı ile üst metin arasındaki ilişkileri dilbilimsel incelemelerle açıklamaya çalıştık. Anahtar Kelimeler: Tahsin Yücel, dilbilim, söylem çözümlemesi, Mutfak Çıkmazı, Bıyık Söylencesi, Türk dili. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The subject of our thesis is the analysis of discourse in Tahsin Yücel's novels “Mutfak Çıkmazı (1660)” and “Bıyık Söylencesi (1995)”. Our aim is to examine the two novels which have common issues with discourse analysis techniques and to reveal the subtext (deep structure) of the novels. In this thesis, after opening three chapters and giving information about discourse analysis in the first part, we have included short summaries of the novels with their identities. In the second part, we examined the discourse analysis techniques by taking into consideration the publication dates. We conducted linguistic analysis, semantic analysis, vocabulary concept analysis, linguistic analysis and textuality criteria in novels. In the last chapter, by considering the common aspects between the two novels and referring to the examples in the data we have obtained, we tried to explain the author's aim in writing the text, the factors that play a role in the formation of the text, and the relationships between the deep structure of the text and linguistic analysis. Keywords: Tahsin Yücel, Linguistics, Discourse Analysis, Mutfak Çıkmazı, Bıyık Söylencesi, Turkish Language. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü en_US
dc.subject Türk Edebiyatı en_US
dc.subject Yücel, Tahsin 1933-2006 en_US
dc.subject Yücel, Tahsin Mutfak Çıkmazı - İnceleme en_US
dc.subject Yücel, Tahsin Bıyık Söylencesi - İnceleme en_US
dc.subject Tahsin Yücel, dilbilim, söylem çözümlemesi, Mutfak Çıkmazı, Bıyık Söylencesi, Türk dili en_US
dc.subject Tahsin Yücel, Linguistics, Discourse Analysis, Mutfak Çıkmazı, Bıyık Söylencesi, Turkish Language en_US
dc.title Tahsin Yücel’in “Mutfak Çıkmazı ve Bıyık Söylencesi” Romanlarının Söylem Çözümlemesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record