Social Media and Depression: EMU Students’ Use of Instagram

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Jideonwo, Chiwetara Lotanna
dc.date.accessioned 2021-06-09T04:45:44Z
dc.date.available 2021-06-09T04:45:44Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Jideonwo, Chiwetara Lotanna. (2019). Social Media and Depression: EMU Students’ Use of Instagram. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4921
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2019. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Extensive use of SNS among positive feelings, may lead to negative feelings such as sadness, jealousy and self-comparison which are taken in this study as depression. Research has shown that spending a good part of the day active on social networking platforms regularly can precipitate feelings of sadness, insecurity, and misery leading to virtual intimidation, inferiority complex, and mediocrity coupled with sleeplessness and feelings of dejection. This research seeks to elaborate on the motives behind an individual’s Instagram interaction; in other words, university students in particular and the benefits they derive from the platform. The study adopts a quantitative methodology in order to answer its research questions. The study randomly samples 372 students of the Eastern Mediterranean University (EMU) in North Cyprus for the 2018/2019 academic session. In-house questionnaires were distributed to the students and were analyzed with using the Statistical Package for Social Sciences. Findings in this study indicated that EMU students obviously derive various forms of satisfaction from their use of Instagram. Findings in this study was also able to show that students get depressed when they get bullied by their online friends, or when they see their friends and other users living a comfortable life based on their Instagram posts. Furthermore, findings also show that social media use may facilitate EMU students who are Instagram users to feel depressed when their followers do not like their pictures, when they do not receive attractive comments about their pictures, or when their followers do not comment on their posts at all.iv Keywords: social media, Instagram, depression, tertiary student, cyberbullying en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sosyal Networkün yaygın kullanımı olumlu hisler yanında bu çalışmada depresyon olarak alınan üzüntü, kıskançlık, kendini karşılaştırma gibi negatif duygulara da yol açabilir. Araştırmalar düzenli olarak günün büyük bir bölümünü sosyal ağlarda aktif olarak harcamanın, üzüntü, güvensizlik ve mahrumiyet duygular üretip sanal yıldırma, aşağılık kompleksi ve sefaletin uykusuzluk ve yeis duygularına yol açtığını göstermektedir. Bu araştırma bireysel Instigram etkileşiminin arkasındaki motivlerini başka bir deyişle, özellikle üniversite öğrencilerinin ve bu platformdan elde ettikleri faydaları saptamayı hedeflemektedir. Bu çalışma araştırma sorularını yanıtlamak için başvurmuştur. Kuzey Kıbrıs’ta 2018- 2019 Güz Döneminde Doğu Akdeniz Üniversitesinde, rastgele örneklem ile seçilmiş 372 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan anketler öğrencilere dağıtılmış ve SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları DAÜ öğrencilerinin Instigram kullanımından belirli tatmin elde ettiklerini göstermektedir. Çalışmanın bulguları, aynı zamanda çevrimiçi arkadaşları tarafından zorbalığa uğradıklarında veya arkadaşlarını ve diğer Instigram kullanıcılarını Instigram gönderilerine dayanan rahat yaşamlarını gözlemlediklerinde depresyano girdiklerini göstermektedir. Dahası, bulgular Instigram kullanan DAÜ öğrencilerinin takipçileri Instigram resimlerini beğenmediklerinde veya resimleri ile ilgili çekici yorum almadılarında, ya da hiç yorum almadıklarında depresyano girdiklerini göstermektedir.vi Anahtar Kelimeler: sosyal medya, Instigram, depresyon, üniversite öğrencileri, siber zorbalık en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Social Media--Communication--International Students--Eastern Mediterranean University--Cyprus, North en_US
dc.subject Social media en_US
dc.subject Instagram en_US
dc.subject depression en_US
dc.subject tertiary student en_US
dc.subject cyberbullying en_US
dc.title Social Media and Depression: EMU Students’ Use of Instagram en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record