Palestinian Students’ use of Social Media in Family Communication

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Abuseifein, Amin
dc.date.accessioned 2021-06-09T12:35:01Z
dc.date.available 2021-06-09T12:35:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Abuseifein, Amin. (2017). Palestinian Students’ use of Social Media in Family Communication. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4933
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe en_US
dc.description.abstract Many Palestinians immigrate for higher education due to the political conflicts faced by the nation. A large number has found Eastern Mediterranean University as a convenient place to pursue their education. As the geographical distance between these students and their families became greater, the easiest and fastest way to communicate became social media as it is today’s trends. Thus, Facebook as the most preferred social network is valuable in the world of communication. The method of study will be qualitative. The methodology will be based on focus groups of male Palestinian students. The field study is Eastern Mediterranean University, a state university in North Cyprus with Palestinian as one of the largest foreign population on the campus. The interviews/discussions will be held in 3 different groups of six participants each. Thus, data will be triangulated than similarities discussed in themes. The samples selection is based on the fact according to a survey conducted by Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) most of the emigrants were young, single men. It also found more males than females were emigrating for education. The population of the focus group was selected randomly. The research must be conducted with an objective to collect and store sources of data, in a systematic manner using literature review and a thematic analysis. The goal is to analyze family communication and understand the vitality of family relation through the use of social media amongst student living abroad for educational reasons. The results show how the role of Facebook in the life of Palestinian students is complex as it may serve for good or for bad. Results also show that the impact of Facebook on families is not to be ignored, especially among Palestinian students whose main mean of communication with families is social media for the most may lead to questioning the vitality of family relation in their lives. The study highlights the factors that can most likely affect international students due to the use of social media. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Birçok Filistinliler, ulusun karşı karşıya kaldığı politik çatışmalar nedeniyle yüksek öğrenime göç ediyor. Birçok Filistinli öğrenciler eğitimlerini sürdürmek için Doğu Akdeniz Üniversitesini çok uygun bir yer olarak görmektedirler. Bu öğrenciler ve aileleri arasındaki coğrafi mesafe daha da arttıkça, sosyal medya, bugünün eğilimleri olduğu gibi, iletişim kurmanın en kolay ve en hızlı yolu haline olmuştur. Böylece, Facebook en çok tercih edilen sosyal ağ olarak iletişim dünyasında çok önem kazanmıştır. Bu çalışmanın metodu niteliksel olacaktır. Metodoloji, erkek Filistinli öğrencilerin odak gruplarına dayanıyor olacaktır. Alan araştırması olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs'taki bir devlet üniversitesi olup, kampusunda en büyük yabancı nüfustan biri olan Filistinli öğrenciler sahibtır. Görüşmeler, her biri altı katılımcının bulunduğu 3 farklı grupta gerçekleştirilecektir. Böylece, veriler temalarda tartışılan benzerliklere kıyasla üçgenleştirilecektir. Örneklem seçimi, Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından yürütülen ve göç edenlerin çoğunun genç, bekar erkekler olduğu bir ankete göre yapılmaktadır. Ayrıca, eğitim için kadınlardan daha fazla erkek göç edilimektedir. Odak grubunun nüfusu rasgele seçilmiştir. Araştırma, literatür taraması ve tematik bir analiz kullanarak veri kaynaklarını sistematik bir şekilde toplamak ve depolamak için bir amaca uygun olarak yürütülmelidir. Amaç, eğitim nedenleriyle yurtdışında yaşayan öğrenciler arasında sosyal medya kullanımı yoluyla aile iletişimini analiz etmek ve aile ilişkisinin canlılığını anlamaktır. Sonuçlar, Filistinli öğrencilerin hayatında Facebook'un rolünün nasıl iyi veya kötü hizmet edebileceği açısından karmaşık olduğunu göstermektedir. Sonuçlar ayrıca Facebook'un aileler üzerindeki etkisinin görmezden gelinmediğini, özellikle ailelerle olan iletişimin en çok olduğu sosyal medyanın hayatlarında aile ilişkisinin canlılığını sorgulamasına neden olan Filistinli öğrenciler arasında görmezden gelinmediğini göstermektedir. Bu çalışma, sosyal medyanın kullanımı nedeniyle uluslararası öğrencileri etkileyebilecek faktörleri vurgulamaktadır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Social Media--Communication--Oalestinian Students--Eastern Mediterranean University--Cyprus, North en_US
dc.subject Palestinian Students en_US
dc.subject Social Media en_US
dc.subject Family Relations en_US
dc.subject Facebook en_US
dc.title Palestinian Students’ use of Social Media in Family Communication en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record